Sınavlar ->Araç Bilgisi ->Yağlama SistemiSoru-1

Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

A)

Motor çok soğur.

B)

Motor yakıtına yağ karışır.

C)

Motor aşırı ısınarak zarar görür.

D)

Motor suyuna yağ karışır.


Soru-2

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır? 

A)

Motor devri yükseltilir.

B)

Motor devri düşürülür.

C)

Motor rölantide çalıştırılır.

D)

Motor hemen durdurulur.


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısınının etkisiyle motor parçaları birbiri ile kaynaşır ve sıkışır?

A)

Antifriz

B)

Motor yağı

C)

Fren hidroliği

D)

Akü elektroliti


Soru-4

Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

A)

Vites kutusu yağının

B)

Motor yağının

C)

Diferansiyel yağının

D)

Direksiyon kutusu yağının


Soru-5

Karterde yağın kalmadığı ilk önce aracın hangi göstergesinden anlaşılır?

A)

Şarj göstergesinden

B)

Yağ göstergesinden

C)

Yakıt göstergesinden

D)

Hız göstergesinden


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A)

Ateşleme sistemine yardımcı olmak

B)

Motorun soğutulmasına yardımcı olmak

C)

Yakıtın yanmasına yardımcı olmak

D)

Motorun erken ısınmasını sağlamak


Soru-7

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısınının etkisiyle motor parçaları birbiri ile kaynaşır ve sıkışır?

A)

Antifriz

B)

Motor yağı

C)

Fren hidroliği

D)

Akü elektroliti


Soru-8

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilir?

A)

Aracın ön tarafının kalkık olmasına

B)

Aracın arka tarafının kalkık olmasına

C)

Aracın düz zeminde olmasına

D)

Aracın yan tarafına eğik olmasına


Soru-9

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ilgili şekildeki gibi bir arıza sistemi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

A)

Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.

B)

Hava filtresi değiştirilmelidir.

C)

Motor rölantide çalıştırılmalıdır.

D)

Motor hemen durdurulmalıdır.


Soru-10

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

A)

Yağ rengi kontrolü

B)

Yağ kaça kontrolü

C)

Hava filtresi kontrolü

D)

Yağ seviyesi kontrolü


Soru-11

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?

A)

Motor devri yükseltilir.

B)

Motor devri düşürülür.

C)

Motor rölantide çalıştırılır.

D)

Motor hemen durdurulur.


Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı, basınçlı olarak motorun parçalarına gönderir?

A)

Su pompası

B)

Yağ pompası

C)

Distribütör

D)

Radyatör


Soru-13

Aracın gösterge panelinde, yağlama sisteminin çalışmadığını gösteren ikaz ışığı şekli hangisidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-14

Motorda, çalışan parçaların temizliğini han­gi sistem sağlar?

A)

Yakıt sistemi

B)

Soğutma sistemi

C)

Ateşleme sistemi

D)

Yağlama sistemi


Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A)

Motorun erken ısınmasını sağlamak

B)

Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek

C)

Yakıt – hava karışımını ayarlamak

D)

Tekerleğe gelen yükü azaltmak


Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

A)

Alaşımlı jant

B)

Motor yağı kalitesi

C)

Doğru yapılmış far ayarı

D)

Delinmiş egzoz susturucu


Soru-17

Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı­yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-18

Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?

A)

Soğutma suyunu depolamak

B)

Motor yağını depolamak

C)

Ateşleme yapmak

D)

Motora ilk hareketi vermek


Soru-19

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A)

Yağ filtresi

B)

Hava filtresi

C)

Yakıt filtresi

D)

Polen filtresi


Soru-20

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

     

A)

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

B)

Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu

C)

Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu

D)

Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir? 

A)

Su seviyesi kontrolü

B)

Hava filtresi kontrolü

C)

Yağ seviyesi kontrolü

D)

Hidrolik seviyesi kontrolü


Soru-22

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konur?

     

A)

Antifiriz

B)

Motor yağı

C)

Fren hidroliği

D)

Motor soğutma suyu


Soru-23

Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Kontak anahtarını kapatmadan motor çalışır durumda kontrol edilir

B)

Kontak anahtarı kapatılıp 4-5 dakika beklenir ve kontrol edilir

C)

Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir.

D)

Motor rölantide çalışırken kontrol edilir


Soru-24

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A)

Ateşleme sistemine yardımcı olmak

B)

Motorda çalışan parçaların hareketini kolaylaştırmak

C)

Yakıtın yanmasına yardımcı olmak

D)

Motorun erken ısınmasını sağlamak


Soru-25

Motor çalışırken yağ basıncı ikaz ışığı yanı­yorsa arıza aşağıdakilerin hangisi olabilir?

A)

Radyatörde su yoktur.

B)

Karterde yağ kalmamıştır.

C)

Depoda yakıt kalmamıştır.

D)

Karbüratöre yakıt gelmiyordur.


Soru-26

Yağ lâmbası, araç çalışırken yanıyorsa sebebi  aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Yağ müşürünün kablosunda kısa devre olmuştur.

B)

Karterde yağlama yağı fazladır

C)

Külbütörde yağlama yağı fazladır.

D)

Külbütör yağlama yağı azdır.


Soru-27

Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?

A)

Ateşleme sistemi

B)

Marş sistemi

C)

Yağlama sistemi

D)

Şarj sistemi


Soru-28

Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçaları dış etkenlerden koruyan ve motor yağına depoluk eden parça hangisidir?

A)

Silindir kapağı

B)

Karter

C)

Radyatör

D)

Külbütör kapağı


Soru-29

Motor çalışırken, yağlamanın olup olmadığı nereden anlaşılır?

A)

Yağ çubuğundan

B)

Yağ filtresinden

C)

Yağ göstergesinden

D)

Yağ karterinden


Soru-30
 
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
   
A)

Yağdanlık

B)

Yağ filtresi

C)

Yağ çubuğu

D)

Yağ pompası


Soru-31
 
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
   
A)

Şarj sistemi

B)

Yağlama sistemi

C)

Marş sistemi

D)

Ateşleme sistemi


Soru-32

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A)

Fren balatalarının aşınması

B)

Karter contasının yırtılması

C)

Hava fitresinin kirlenmesi

D)

Rot ayarının bozulması