Sınavlar ->Araç Bilgisi ->Aydınlatma & İkaz SistemiSoru-1

Motor soğutma suyunun sıcaklığını sü­rücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Şarj göstergesi

B)

Yakıt göstergesi

C)

Hararet göstergesi

D)

Fren hidroliği göstergesi


Soru-2

Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

A)

Mavi

B)

Sarı

C)

Kırmızı

D)

Siyah


Soru-3

Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanı­yor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?    

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-4

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ilgili şekildeki gibi bir arıza sistemi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

A)

Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.

B)

Hava filtresi değiştirilmelidir.

C)

Motor rölantide çalıştırılmalıdır.

D)

Motor hemen durdurulmalıdır.


Soru-5

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa huzmeli farların açık olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlama­sı ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A)

Sis lambaları

B)

Park lambaları

C)

Fren lambaları

D)

İç aydınlatma lambaları


Soru-7

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

        

A)

Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

B)

Fren balatalarının bitmekte olduğunu

C)

Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu

D)

Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu


Soru-8

Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

A)

Vantilatör kayışı gevşektir

B)

Vantilatör kayışı kopmuştur.

C)

Su pompası arızalıdır

D)

Hararet müşürü arızalıdır.


Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi aracın hızını sürü­cüye bildirir?

A)

Zaman saati

B)

El freni göstergesi

C)

Enjeksiyon uyarı lambası

D)

Kilometre göstergesi


Soru-10

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresin­deki sigortanın görevidir? 

A)

Aküyü şarj etmek

B)

Bujilere giden akımı yükseltmek

C)

Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D)

Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek


Soru-11

Motor çalışırken yağ basıncı ikaz ışığı yanı­yorsa arıza aşağıdakilerin hangisi olabilir?

A)

Radyatörde su yoktur.

B)

Karterde yağ kalmamıştır.

C)

Depoda yakıt kalmamıştır.

D)

Karbüratöre yakıt gelmiyordur.


Soru-12

Aracın gösterge panelinde şekilde görü­len akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde, araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

     

A)

Akünün boşalması

B)

Motorun ısınması

C)

Lastiklerin aşınması

D)

Fren balatalarının bitmesi


Soru-13

Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında yağ göstergesi yanmıyorsa arıza aşağıdakile­rin hangisinde olabilir?

A)

Yağ lambasının ampulünde

B)

Yağ pompasında

C)

Yağ filtresinde

D)

Yağ süzgecinde


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

A)

Fren hidroliğinin fazla olması

B)

Fren sisteminde hava olması

C)

Fren müşürünün arızalı olması

D)

Fren pedalının zayıf olması


Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

A)

Sis lambaları

B)

Park lambaları

C)

İç aydınlatma lambaları

D)

Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları


Soru-16

Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Fren hidroliği fazladır.

B)

Fren sisteminde hava vardır.

C)

Fren balataları yağlanmıştır.

D)

Yanmayan lambanın ampulü arızalanmıştır.


Soru-17

Aracın kısa farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?

A)

Sarı

B)

Yeşil

C)

Kırmızı

D)

Siyah


Soru-18

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Flaşör arızalıdır.

B)

Lamba bağlantısında paslanma vardır.

C)

Geri vites müşiri arızalıdır.

D)

Akü gerilimi düşüktür.


Soru-19

Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Yağ çubuğu

B)

Yağ müşürü

C)

Yağ filtresi

D)

Yağ deposu


Soru-20

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

     

A)

Radyatördeki su seviyesini

B)

Soğutma suyu sıcaklığını

C)

Depodaki yakıt miktarını

D)

Karterde ki yağ miktarını


Soru-21

Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-22

Aracın gösterge panelinde, yağlama sisteminin çalışmadığını gösteren ikaz ışığı şekli hangisidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-23

Motor çalışırken, aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, şarj sisteminin çalış­madığını gösterir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-24

Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyor­sa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Endüksiyon bobini arızalıdır.

B)

Alternatör arızalıdır.

C)

Kablo bağlantısı gevşemiştir.

D)

Konjektör arızalıdır.


Soru-25

Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-26

Aşağıdakilerden hangisi araçta, alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur?

A)

Platin

B)

Sigorta

C)

Enjektör

D)

Akümülatör


Soru-27

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?  

        

A)

Alternatörün şarj etmediğini

B)

Emniyet kemerinin takılmadığını

C)

Motor yağ basıncının düştüğünü

D)

Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini


Soru-28

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır? 

A)

Motor devri yükseltilir

B)

Motor devri düşürülür.

C)

Motor rölantide çalıştırılır.

D)

Motor hemen durdurulur.


Soru-29

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?

A)

Yağ lambasının

B)

Kızdırma bujisi lambasının

C)

El freni lambasının

D)

Şarj lambasının


Soru-30

Dizel motorda aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?  

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-31

Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

A)

Şarj göstergesinden

B)

Yakıt göstergesinden

C)

Hararet göstergesinden

D)

Yağ göstergesinden


Soru-32

Motor devrini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Emniyet kemeri göstergesi

B)

Motor devir göstergesi

C)

Kilometre göstergesi

D)

Günlük kilometre sayacı


Soru-33

Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Fren lambalarının yanıp sönmesini sağlar.

B)

Geri vites lambalarının yanıp sönmesini sağlar.

C)

Sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlar.

D)

Park lambalarının yanıp sönmesini sağlar.


Soru-34

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli ve ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A)

Kabin

B)

Başlık

C)

Gösterge paneli

D)

Sigorta tablası


Soru-35

Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartı ile derhal durulması gerektiğini belirtir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-36

Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi oldu­ğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Fan motoru

B)

Far anahtarı

C)

Sigorta kutusu

D)

Yakıt göstergesi


Soru-37

Araç seyir halindeyken gösterge panelinde hangisi yanarsa, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğu bilinir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-38

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması park lambalarının açık olduğunu bildirir? 

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-39

Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

A)

100

B)

150

C)

200

D)

250


Soru-40

Elektrik devresini yüksek akıma karşı koru­yan devre elemanı hangisidir? 

A)

Soket

B)

Ampül

C)

Sigorta

D)

Buji


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

A)

Kilometre saati

B)

Kontak anahtarı

C)

Hava yastığı ikaz ışığı

D)

El freni çekili ikaz ışığı


Soru-42

Araç, flaşörleri açık uzun bir süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)

Akünün boşalması

B)

Benzinin bitmesi

C)

Fren balatalarının aşınması

D)

Lastik hava basıncının düşmesi


Soru-43

Araçta, kısa farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

A)

50

B)

45

C)

35

D)

25


Soru-44

Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?

A)

Sigortanın atmış olması

B)

Fren hidroliğinin eksilmesi

C)

Yakıt göstergesinin arızalanması

D)

Akü kutup başlarının oksitlenmesi


Soru-45

Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Bujiler arızalıdır.

B)

Alternatör arızalıdır.

C)

Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.

D)

Endüksiyon bobini arızalıdır.


Soru-46

Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

A)

Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.

B)

Marş motoru arızalıdır.

C)

Buji kablolarından biri çıkmıştır.

D)

Motor yüksek devirde kullanılıyordur.


Soru-47

Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

A)

Daha büyük

B)

Daha küçük

C)

Önemli değildir

D)

Aynı


Soru-48

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sistemi parçasıdır?

A)

Vantilatör

B)

Sigorta

C)

Buji

D)

Alternatör


Soru-49

Yağ lâmbası, araç çalışırken yanıyorsa sebebi  aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Yağ müşürünün kablosunda kısa devre olmuştur.

B)

Karterde yağlama yağı fazladır.

C)

Külbütörde yağlama yağı fazladır.

D)

Külbütör yağlama yağı azdır


Soru-50

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Akümülatör boşalmıştır.

B)

Marş kablo bağlantıları gevşektir

C)

Akümülatör kablo bağlantıları gevşektir

D)

Far kablo bağlantıları gevşektir.


Soru-51

Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anah­tarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?

A)

Yağ lambasının

B)

Şarj lambasının

C)

Enjeksiyon sistem uyarı lambasının

D)

Enjeksiyon sistem yağ lambasının


Soru-52

Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı ya­nıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)

Endüksiyon bobini arızalıdır.

B)

Vantilatör kayışı gevşektir

C)

Marş motoru arızalıdır.

D)

Akünün suyu fazladır


Soru-53

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etrafındaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

A)

Sis lambaları

B)

Park lambaları

C)

Sinyal lambaları

D)

Geri vites lambaları


Soru-54

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla kullanılır?

A)

Sis lambaları

B)

Park lambaları

C)

Geri vites lambaları

D)

Sinyal lambaları


Soru-55

Farların bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Far ampulleri daha güçlü ampullerle değiştirilir.

B)

Far ampulleri hidrolik yağ ile temizlenir.

C)

Far ayarı yapılır.

D)

Far ampulleri yağlanır.


Soru-56

Sürüş sırasında gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

        

A)

Şarj sisteminin çalışmadığını

B)

Yağ basıncının düşük olduğunu

C)

Lastikte basınç kaybı olduğunu

D)

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini


Soru-57

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapıl­ması gerekir? 

A)

Rot ayarı

B)

Far ayarı

C)

Supap ayarı

D)

Rölanti ayarı


Soru-58

Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde­ki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

       

A)

Motor yağ basıncını

B)

Fren hidrolik seviyesini

C)

Depodaki yakıt miktarını

D)

Motor soğutma suyu sıcaklığını


Soru-59

Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lâmbası çok sık yanıp sönüyorsa arıza aşağıdakiler den hangisindedir?

A)

Sinyal lâmbalarından biri yanmıyordur.

B)

Fren lâmbalarından biri yanmıyordur.

C)

Far lâmbalarından biri yanmıyordur.

D)

Akü arızalıdır.


Soru-60

Trafikte bulunan sürücülerin diğer sürücüleri uyarmak için yanmakta olan şekildeki geri vites lambalarının rengi hangisidir?

A)

Kırmızı

B)

Beyaz

C)

Mavi

D)

Sarı


Soru-61

Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikte diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Aracın sola döneceğini

B)

Aracın sağa döneceğini

C)

Aracın frenleme yaptığını

D)

Aracın geri gitmekte olduğunu


Soru-62

Aşağıdakilerden hangisi dörtlü flaşöre aittir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-63

Araçlarda arka camın resistanslı (ısıtıcılı) olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Camın patlamasını önlemek

B)

Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak

C)

Camda oluşmuş donma ve buğulanmayı önlemek

D)

Cam yapışkanının cama tutmasını sağlamak


Soru-64

Aracın gösterge panelinde bulunan ikaz ışılarından hangisinin yanıyor olması arka cam resistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-65

Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıp sönüyor olması, acil uyarı ışıklarının (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-66

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun huzmeli farların açık olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-67

Aracın gösterge panalinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A)

Aracın hızını

B)

Yakıt miktarını

C)

Motor sıcaklığını

D)

Motor devir sayısını


Soru-68

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz lambalarının hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu gösterir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-69

Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması aracın benzininin bitmekte olduğunu gösterir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-70
 
Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
  
A)

Şarj göstergesi

B)

Dörtlü flaşör göstergesi

C)

Cam rezistansı göstergesi

D)

Kısa ve uzun far göstergeleri


Soru-71

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

      

A)

Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu

B)

Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını

C)

Emniyet kemerinin takılı olmadığını

D)

Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu


Soru-72

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Akünün boşalması

B)

Akü kablo bağlantılarının gevşemesi

C)

Marş kablo bağlantılarının gevşemesi

D)

Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi


Soru-73

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

A)

Akü şarj ikaz ışığı

B)

Yağ basıncı ikaz ışığı

C)

Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı

D)

Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı


Soru-74
 
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)

Akü

B)

Platin

C)

Sigorta

D)

Alternatör


Soru-75
 
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
   
A)

Bujilerdeki 

B)

Distribütördeki 

C)

Far anahtarındaki 

D)
Endüksiyon bobinindeki

Soru-76

Fren pedalına basıldığında fren lamba­ları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)

Flaşör arızalıdır. 

B)

Distribütör arızalıdır. 

C)

Fren müşiri arızalıdır. 

D)
Geri vites müşiri arızalıdır.

Soru-77
 
I.   Şarj
II.  ABS
III. Yağ basıncı
 
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
   
A)

Yalnız III

B)

I ve II.

C)

I ve III.

D)

II ve III.