Sınavlar ->İlk Yardim Bilgisi ->İnsan VücuduSoru-1

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmaz?

A)

Akciğer

B)

Mide

C)

Dalak

D)

Karaciğer


Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi tüm vücutta faaliyet gösterir?

A)

Boşaltım sistemi

B)

Solunum sistemi

C)

Dolaşım sistemi

D)

Sindirim sistemi


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarındandır?

A)

Böbrek

B)

Mide

C)

Akciğer

D)

Kalp


Soru-4

İnsan vücudunun bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşına ne ad verilir?

A)

Hücre

B)

Doku

C)

Organ

D)

Sistem


Soru-5

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?

A)

Hücre – Doku – Organ – Sistem

B)

Hücre – Organ – Doku – Sistem

C)

Sistem – Doku – Organ – Hücre

D)

Organ – Hücre – Doku – Sistem


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi organ değildir?

A)

Akciğer

B)

Karın

C)

Mide

D)

İnce bağırsak


Soru-7

İnsan vücudunda hücrelere gerekli maddeleri taşıyıp atık maddeleri uzaklaştıran kalp ve kan damarlarının birleşerek oluşturduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Sindirim sistemi

B)

Boşaltım sistemi

C)

Solunum sistemi

D)

Dolaşım sistemi


Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

A)

Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.

B)

Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.

C)

Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hâle getirilmesi işlemidir.

D)

Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.


Soru-9

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

A)

Kalp

B)

Akciğer

C)

Yutak

D)

Mide


Soru-10

İnsan vücudunda yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için değişik organların bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?

A)

Destek doku

B)

Hücre

C)

Sistem

D)

Doku


Soru-11

Aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne ad verilir?

A)

Vücut

B)

Doku

C)

Sistem

D)

Organ


Soru-12

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A)

Sinir sisteminde

B)

Dolaşım sisteminde

C)

Sindirim sisteminden

D)

Solunum sisteminde


Soru-13

Aşağıdakilerden hangisi omurganın içindeki boşlukta bulunur?

A)

Lenf düğümleri

B)

Omurilik soğanı

C)

Omurilik

D)

Kas


Soru-14

Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir?

A)

Sindirim sisteminin

B)

Sinir sisteminin

C)

Solunum sisteminin

D)

Hareket sisteminin


Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

A)

Mide

B)

Karaciğer

C)

Böbrek

D)

Kalp


Soru-16

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? 

A)

Sinir sisteminin

B)

Sindirim sisteminin

C)

Endokrin sisteminin

D)

Hareket ve iskelet sisteminin


Soru-17

Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde ger­çekleşir?

A)

Sindirim sistemi

B)

Sinir sistemi

C)

İskelet sistemi

D)

Solunum sistem


Soru-18

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir? 

A)

Hücre

B)

Destek doku

C)

Sistem

D)

Organ


Soru-19

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

A)

Akciğer

B)

Karaciğer

C)

Soluk borusu

D)

Burun


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A)

Akciğer

B)

Mide

C)

Karaciğer

D)

Beyin


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?

A)

Akciğer

B)

Mide

C)

Böbrek

D)

Göğüs


Soru-22

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A)

Dolaşım sisteminde

B)

Sinir sisteminde

C)

Solunum sisteminde

D)

Sindirim sisteminde


Soru-23
 
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
 
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
   
A)

Sindirim sistemi

B)

Dolaşım sistemi

C)

Solunum sistemi

D)

Merkezi sinir sistemi


Soru-24
 
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
  
A)

Hareket sistemi

B)

Sindirim sistemi

C)

Dolaşım sistemi

D)

Solunum sistemi


Soru-25
 
Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri
değildir?
 
A)

Kan

B)

Kalp

C)

Eklemler

D)

Kan damarları


Soru-26

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

A)

Mide

B)

Böbrekler

C)

Akciğerler

D)

Safra kesesi


Soru-27
 
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
   
A)

Sinir sistemi 

B)

Hareket sistemi 

C)

Boşaltım sistemi 

D)
Dolaşım sistemi

Soru-28
 
Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.
 
Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
 
A)

 Hareket sistemi 

B)

 Sindirim sistemi 

C)

 Dolaşım sistemi 

D)
 Boşaltım sistemi

Soru-29

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A)

Mide

B)

Böbrek

C)

Akciğer

D)

Pankreas


Soru-30

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? 

A)

Omurilik

B)

Pankreas

C)

Böbrekler

D)

Akciğerler