Sınavlar ->İlk Yardim Bilgisi ->Solunum & Kalp DurmasıSoru-1

Kalbin durması halinde kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olur?

A)

3 ile 5

B)

5 ile 10

C)

10 ile 20

D)

20 ile 30


Soru-2

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. 

Aşağıdakilerden hangisi 1. dereceden bilinç düzeyini gösteren bir burgudur?

A)

Sözlü ve gürültülü uyarılara cevap vermesi

B)

Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

C)

Ağrılı uyarılara cevap vermesi

D)

Tüm uyaranlara tepkisiz olması


Soru-3

İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor. Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?

A)

Soluğu

B)

Vücut sıcaklığı

C)

Solunum sayısı

D)

Şok durumu


Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A)

Derinin kızarması

B)

Vücut sıcaklığının artması

C)

Reflekslerin kaybolması

D)

Göğüs hareketlerinin artması


Soru-5

“Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A)

Omurga yaralanmalarında

B)

Kapalı göğüs yaralanmalarında

C)

Boylamasına karın yaralanması olanlarda

D)

Ağız-burun çevresinde kanamalı yaralanmalarda


Soru-6

Bak – Dinle – Hisset  yöntemin de  “Dinle” ne anlama gelir?

A)

Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

B)

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

C)

Yaralıdaki ağrılı yerlerin tespit edilmesi

D)

Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi


Soru-7

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalarda ”A” neyi ifade etmektedir?

A)

Kanamanın durdurulmasını

B)

Kan dolaşımının sağlanmasını

C)

Solunum desteğinin sağlanmasını

D)

Hava yolu açıklığının sağlanmasını


Soru-8

Kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken yalnızca bir ilk yardımcı varsa, sırasıyla yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

2 kalp masajı – 2 sunî solunum

B)

5 kalp masajı – 2 sunî solunum

C)

2 kalp masajı – 15 sunî solunum

D)

30 kalp masajı – 2 sunî solunum


Soru-9

İlk yardım yapan kişi, yaralının omzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

A)

Solunumu

B)

Ağız içi

C)

Bilinci

D)

Göğüs hareketi


Soru-10

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

A)

Deri renginin gözlenmesi

B)

Soluk verişinin hissedilmesi

C)

Soluk sesinin dinlenmesi

D)

Solunum hareketlerinin gözlenmesi


Soru-11

Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

A)

3 yaşında suda boğulma vakasına

B)

22 yaşında sıcak çarpması vakasına

C)

2 yaşında gıda zehirlenmesi vakasına

D)

80 yaşında kalp krizi vakasına


Soru-12

Bebeklerin kalp atım sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Yetişkinlerden fazladır.

B)

Yetişkinlerden azdır

C)

Yetişkinlerle aynıdır.

D)

Sürekli değişim gösterir.


Soru-13

Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? 

A)

40

B)

60

C)

80

D)

100


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A)

Bayılma

B)

Beyin kanaması

C)

Yüzün kızarması

D)

Aşırı dozda alkol alımı


Soru-15

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A)

Bilinç kaybı olan

B)

Solunum güçlüğü olan

C)

Nabız sayısı düşük olan

D)

Kalbi duran (5 dakika içinde)


Soru-16

İki ilk yardımcı ile kalp masajı ile sunî solunum birlikte uygulanırken sırasıyla yapılacak işlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

5 kalp masajı – 5 sunî solunum

B)

15 kalp masajı – 1 sunî solunum

C)

2 kalp masajı – 5 sunî solunum

D)

10 kalp masajı – 2 sunî solunum


Soru-17

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

Kaburganın sağ alt bölgesine (1-1,5 cm)

B)

Karnın sol üst bölgesi (2-3 cm)

C)

Göğüs kemiğinin ortası (4-5 cm)

D)

Göğüs kemiğinin 1/8 lik üst kısmı (6-7 cm)


Soru-18

Ağız-burun çevresinde kanama olan yara­lılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

I   – Holger Nielsen (Sırttan bastırma)

II  – Silvester (Göğüsten bastırma)

III – Ağızdan ağıza

A)

Yalnız I

B)

I – II

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-19

Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi basamakta doğru verilmiştir?

1-   Suni solunum uygulaması

2-   Dolaşımın değerlendirilmesi

3-   Kalp masajı uygulaması

4-   Hava yolu açıklığının sağlanması

A)

1-2-3-4

B)

4-2-1-3

C)

4-1-2-3

D)

2-3-1-4


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?

A)

Nefes alıp vermenin hızlanması

B)

Kalp atışının hızlanması

C)

Göğüs hareketlerinin olmaması

D)

Göz bebeklerinin küçülmesi


Soru-21

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya­pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

B)

Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

C)

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması

D)

Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması


Soru-22

Nabız aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?

A)

Kasıktan

B)

Boyundan

C)

Karından

D)

El Bileğinden


Soru-23

Bak – Dinle – Hisset yöntemin de “Bak” ne anlama gelir?

A)

Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması

B)

Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması

C)

Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

D)

Kaç yaralı olduğuna bakılması


Soru-24

Solunum durduğunda dudaklar, tırnaklar ve parmak uçları neden morarır?

A)

Beyin hasar gördüğü için

B)

Dokulara oksijen gitmediği için

C)

Bağırsaklar çalışmadığı için

D)

İdrar yollarında tıkanıklık olduğu için


Soru-25

Kalp mesajına en fazla ne kadar devam edilir?

A)

1 dakika

B)

5 dakika

C)

20 dakika

D)

Kalp çalışıncaya kadar


Soru-26

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

A)

Göz bebeklerinin küçülmesi

B)

Kişinin aktif ve huzursuz olması

C)

Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması

D)

Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması


Soru-27

Normal yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

A)

05 – 10

B)

12 – 20

C)

25 – 30

D)

35 – 40


Soru-28

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

A)

Kalbi düzensiz çalışanlara

B)

Öksürük ve hıçkırığı olanlara

C)

Göğüs kafesi düzenli olara inip kalkanlara

D)

Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara


Soru-29

İlk yardım yapan kişi bebeğin neresine dokunarak bilincinin yerinde olup olmadığına bakar?

A)

Omzuna

B)

Kalçasına

C)

Ayağına

D)

Koluna


Soru-30

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A)

Çenenin kasılması

B)

Dilin geriye kayması

C)

Başın arkaya düşmesi

D)

Vücudun kasılması


Soru-31

Dış kalp masajında, göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı nedir?

A)

Akciğerlerinden hava çıkmasını sağlamak

B)

Hayati organlara kan gitmesini sağlamak

C)

Göğüs boşluğundaki kanamaları kontrol altına almak

D)

Çalışan kalbin daha güçlü kan pompalamasını sağlamak


Soru-32

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Göğüs kemiğinin üst uç 1/8’lik kısmı

B)

Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı

C)

Kaburganın sol alt kısmı

D)

Kaburganın sağ alt kısmı


Soru-33

Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyon da, nasıl zemine yatırılır?

A)

Yan yatış pozisyonunda, sert zemine

B)

Yüzüstü, yumuşak zemine

C)

Sırtüstü, sert zemine

D)

Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine


Soru-34

Şekildeki gibi dış kalp masajı pozisyonu alındıktan sonra, yetişkine kaç kez bası uygulanır?

A)

40

B)

70

C)

100

D)

120


Soru-35

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?

A)

Kanın kalbe gelme hızının artması

B)

Vücut sıcaklığının yükselmesi

C)

Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma

D)

Kalbin, kanı pompalama gücünün artması


Soru-36

Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A)

Nabız sayısının azalmasından

B)

Göğüs kafesinin yükselmesinden

C)

Vücut sıcaklığının azalmasından

D)

Yüzünün sararmasından


Soru-37

Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Mide

B)

Beyin

C)

Kalp

D)

Dalak


Soru-38

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza sunî solunum yaptırılacak olan hastaya uygulanacak ilk işlemdir?

A)

Solunumunu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B)

Sunî solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak

C)

Göğüs boşluğuna basınç yapmak

D)

Kazazedenin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak


Soru-39

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A)

Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

B)

Solunumun sık ve yüzeysel olması

C)

Kan basıncının artması

D)

Vücut sıcaklığının artması


Soru-40

Holger-Nielsen (sırttan bastırma,dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A)

Bilinç kaybının düzenlenmesi

B)

Kalbin çalışmasını

C)

Nefes vermesini

D)

Nefes almasını


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

A)

Göğüs kafesinin hareket etmemesi

B)

Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi

C)

Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması

D)

Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması


Soru-42

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A)

10 dakika

B)

15 dakika

C)

Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D)

Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar


Soru-43

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?

A)

Kanın kalbe gelme hızının artması

B)

Vücut sıcaklığının yükselmesi

C)

Kalbin, kanın pompalama gücünün artması

D)

Kandaki oksijen oranının düşmesi


Soru-44

 Solunum yolu açık tutulur.                                                                                                            Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Trafik kazalarının azaltılması

B)

Temel yaşam desteğinin sağlanması

C)

Çok sayıda yaralının olduğu bildirilmesi

D)

Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması


Soru-45

Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

B)

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

C)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması


Soru-46

Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır?

A)

Sırt üstü yatırıp karnın vurularak

B)

Yan yatırıp omuzları arasına vurularak

C)

Yüz üstü yatırıp bel kısmına vurularak

D)

Ağızdan ağza suni solunum yapılara


Soru-47

Soru işareti ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.uygulaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kırık kontrolünün yapılması

B)

Kanamanın kontrol edilmesi

C)

Şok pozisyonunun verilmesi

D)

Hava yolunun açıklığının sağlanması


Soru-48

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A)

10 – 20

B)

40 – 50

C)

60 – 100

D)

100 – 120


Soru-49

“Kazazedenin ağız bölgesine bir cam par­çası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-Dinle-Hisset yönteminde hangisinin bir gösterge­sidir? 

A)

Bak

B)

Dinle

C)

Hisset

D)

Dinle – Hisset


Soru-50

Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?

A)

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

B)

Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması

C)

Kazazedenin bilincini yitirmesi

D)

Reflekslerin kaybolması


Soru-51

Yaralı konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Şok durumunda olması

B)

Boynunda kireçlenme olması

C)

Bozulmuş besinlerden zehirlenmiş olması

D)

Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması


Soru-52

Hangi durumdaki hastaya, göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A)

Kalbi düzensiz çalışan

B)

Solunumu duran

C)

Kalbi duran

D)

Solunumu düzensiz olan


Soru-53

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A)

Suda Boğulma

B)

Zehirli gazların solunması

C)

Birinci derece yanıklar

D)

Soluk yolunun tıkanması


Soru-54

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

A)

Burun kanaması olan

B)

Bulantı ve kusması olan

C)

Solunum yolu tıkalı olan

D)

Boyun omurlarında zedelenme olan


Soru-55

Suda boğulan, kalp ve solunumu durmuş yetişkinler için ilk yardımcı tek ise aşağıdakilerden hangisini yaptıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A)

30 kalp masajı, 2 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

B)

30 kalp masajı, 2 solunum uygulamasının hemen sonrası

C)

60 kalp masajı 1 solunumu 5 tur uyguladıktan sonra

D)

60 kalp masajı 2 solunum uygulamasının hemen sonrası


Soru-56

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cis­min kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yar­dım olarak aşağıdakilerden hangisi uygu­lanmalıdır? 

A)

Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur

B)

Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.

C)

Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.

D)

Şekerli su içirilir.


Soru-57

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

I   - Solunum kontrolü

II  - Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması

III – Dolaşım kontrolü (Nabız atımlarına bakılarak)

A)

I – II – III

B)

II – I – III

C)

III – II – I

D)

I – III – II


Soru-58

Bebeklere suni solunum nasıl yapılır?

A)

Büyüklere uygulandığı gibi

B)

Bebeğin sırtına vurarak

C)

Sırtüstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak

D)

Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek


Soru-59

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

A)

Kalbi düzensiz çalışanlara

B)

En çok 4-6 dakika önce kalbi duranlara

C)

En çok 10 dakika önce kalbi duranlara

D)

Solumakta zorluk çekenlere


Soru-60

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A)

Suni solunum yapılır.

B)

Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır.

C)

Sırt üstü yatırılıp karnına bastırılır.

D)

Ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına hafifçe vurulur.


Soru-61

Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutması

B)

Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması

C)

Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi

D)

Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırması


Soru-62

“Hastanın solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait ilk yardımda yapılan bir uygulama değildir?

A)

Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışma

B)

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulama

C)

Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözleme

D)

Yüzünü hastanın ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışma


Soru-63

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk ola­rak yapılması gereken aşağıdakilerden han­gisidir? 

A)

Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak

B)

Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak

C)

Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek

D)

Hastanın ayaklarını yükseltmek


Soru-64

Ağızdan ağza” suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-65
 
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
   
A)

Nabız

B)

Solunum

C)

Vücut ısısı

D)

Kan şekeri


Soru-66
 
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
    
A)

Kalp masajı

B)

Atelle tespit

C)

Köprü tekniği

D)

Rentek manevrası


Soru-67
 
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
  
A)

Ayak bileğinde burkulma

B)

Yüksek ateş

C)

Kalp krizi

D)

Görme bozukluğu


Soru-68
 
-Sıkıntı veya nefes darlığı,
-Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye-doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
 
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
    
A)

Reflü

B)

Kalp spazmı

C)

Kalp durması

D)

Solunum durması


Soru-69
 
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
   
A)
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B)
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C)
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D)
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası

Soru-70
 
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
   
A)

Solunumun güç olması

B)

Vücutta morarma olması

C)

Nabız atımlarının olmaması

D)

Kazazedenin bilincini kaybetmesi


Soru-71
 
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz.
 
Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
  
A)

Tam tıkanma

B)

Kısmi tıkanma

C)

Damar tıkanması

D)

Solunum durması


Soru-72
 
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
  
A)

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B)

Kan dolaşımının değerlendirilmesi

C)

Solunumun değerlendirilmesi

D)

Sindirimin değerlendirilmesi


Soru-73
 
İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
  
A)

Solunumun değerlendirilmesini

B)

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C)

Sindirim sisteminin değerlendirilmesini

D)

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini


Soru-74

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması

B)

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C)

Başın sert bir zeminde hafi yana dönük olması

D)

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması


Soru-75
 
••Bir el alına yerleştirilir.
••Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
••Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
 
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  
A)

Şok pozisyonu

B)

Yarı oturuş pozisyonu

C)

Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D)

Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon


Soru-76

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

A)

Kandaki oksijen oranının artması

B)

Oksijenin akciğerlere ulaşamaması

C)

Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

D)

Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması


Soru-77

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

A)

1 cm

B)

2 cm

C)

5 cm

D)

6 cm


Soru-78

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A)

Vücut ısısının düşürülmesini

B)

Solunumun değerlendirilmesini

C)

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

D)

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini


Soru-79
 
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
 
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
   
A)

Tam tıkanma

B)

Kısmi tıkanma

C)

Damar tıkanması

D)

Solunum durması


Soru-80
 
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
 
Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
   
A)

Bilinci

B)

Dolaşımı

C)

Solunumu

D)

Diş eti kanaması


Soru-81

I.  Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması

II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi

III.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde         kalp basısı uygulanması 

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II    

C)

II ve III    

D)

I, II ve III


Soru-82

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A)

Öksürmesi engellenir. 

B)

Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. 

C)

Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. 

D)

Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.


Soru-83

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A)

Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması 

B)

Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi 

C)

Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması 

D)

İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması


Soru-84
 
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
  
A)

Adı ve soyadının öğrenilmesi

B)

Kullandığı ilaçların belirlenmes

C)

Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D)

Solunum sayısının değerlendirilmesi


Soru-85
 
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
 
              Yetişkin            Bebek
A)

         2                     1

B)

         3                     2

C)

         7                     6

D)

         5                     4


Soru-86
 
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
 
A)

Kanamanın durdurulması için

B)

Dolaşımın değerlendirilmesi için

C)

Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D)
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için

Soru-87
 
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
    
A)

Solunum sayısının değerlendirilmesi 

B)

Hoşgörülü ve nazik davranılması 

C)

Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi

D)
Cilt renginin değerlendirilmesi

Soru-88
 
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
 
A)

2

B)

5

C)

8

D)

11


Soru-89
 
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
 
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  
A)

Bak-dinle-hisset yöntemi 

B)

Heimlich manevrası 

C)

Turnike uygulaması 

D)
Şok pozisyonu

Soru-90
 
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
  
A)

5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması 

B)

Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması 

C)

Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması 

D)
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması

Soru-91
 
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
   
A)

Yaşı

B)

Boyu 

C)

Cinsiyeti

D)
Vücut ısısı

Soru-92
 
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
   
A)

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi 

B)

Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması 

C)

Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması 

D)
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması

Soru-93

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır? 

A)

Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması 

B)

Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması 

C)

Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi 

D)
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

Soru-94
 
I.   Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II.  Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
 
Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri­, Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
   
A)

I ve II 

B)

I ve III 

C)

II ve III 

D)

I, II ve III


Soru-95

I.   Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

II.  Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

II - I - III 

B)

II - III - I

C)

III - I - II 

D)

III - II - I


Soru-96

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A)

10

B)

20

C)

30

D)

40


Soru-97

• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? 

A)

Şok pozisyonu

B)

Yarı oturuş pozisyonu 

C)

Baş geri-çene yukarı pozisyonu 

D)

Yarı yüzükoyun-yan pozisyon


Soru-98
 
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
   
A)

Kan şekeri düştüğünde

B)

Tam tıkanma yaşadığında

C)

Kanaması olduğunda

D)

Kalbi durduğunda


Soru-99
 
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
  
A)
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B)
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C)
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D)
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi

Soru-100
 
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
  
A)
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
B)
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C)
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D)
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Soru-101
 
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
  
A)
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B)
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
C)
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
D)
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.

Soru-102

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

A)

Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi 

B)

Genellikle göğüs ortasında başlaması 

C)

Dinlenmekle geçmemesi

D)

Uzun süreli olması


Soru-103

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A)

Dudakların morarması

B)

Göz bebeklerinin küçülmesi

C)

Göğüs hareketlerinin kaybolması

D)

Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması


Soru-104

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I.  Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

I. doğru, II. yanlış

B)

I. yanlış, II. doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-105

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A)

Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması

B)

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

C)

Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması

D)

Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması


Soru-106

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A)

Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması

B)

Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi

C)

Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi 

D)

Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması