Sınavlar ->İlk Yardim Bilgisi ->Kırık,Çıkık & BurkulmalarSoru-1

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

A)

El

B)

Kalça

C)

Omuz

D)

Göğüs


Soru-2

Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

A)

Burkulma

B)

Çarpma

C)

Kırık

D)

Çıkık


Soru-3

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A)

Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak

B)

Sert bir zeminle sırt üstü yatırmak

C)

Uzun tahta atelle vücudunu tespit etmek

D)

Dik oturur pozisyon vermek


Soru-4

Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?

A)

Oturmuş veya yarı oturmuş

B)

Sırtüstü yatış

C)

Yüzüstü yatış

D)

Yan yatış


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A)

Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanların

B)

Açık göğüs yaralanması olanların

C)

Kalça kemiğinde kırık olanların

D)

Kaburgalarında kırık olanların


Soru-6

Omurga kırığı olan yaralı hangi pozisyonda sevk edilir?

A)

Oturuş

B)

Yan yatış

C)

Yüzüstü yatış

D)

Sırtüstü yatış


Soru-7

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A)

Yumuşak zemine yatırılması gerektiği

B)

Omurgasında kırık olabileceği

C)

Dilini ısırmış olabileceği

D)

Takma dişleri olabileceği


Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?

A)

Eklemde morarma ve şişlik

B)

Eklem bölgesinde şekil bozukluğu

C)

Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı

D)

Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı


Soru-9

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır?

A)

Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı

B)

Hasta oturtularak merhem sürülmeli

C)

Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı

D)

Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı


Soru-10

Ön kol kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A)

Sırtüstü yatış

B)

Yan yatış

C)

Oturuş

D)

Yüzüstü yatış


Soru-11

Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)

Buz konulmalıdır.

B)

Soğuk su içirilmelidir

C)

Turnike uygulanmalıdır.

D)

Masaj yapılmalıdır.


Soru-12

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A)

Kuvvetli masaj yapma

B)

Sürekli buzla ovma

C)

Hareketsiz kalmasını sağlama

D)

Turnike uygulama


Soru-13

Ön kol kemiği kırıklarında atel malzemesi bulunmadığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A)

İki kol bilekten birbirine bağlanarak tespit edilir.

B)

Ceket veya gömlek eteği, ön kol üzerinden kaldırılıp tespit yapılır.

C)

Yaralının kolu baş seviyesine yükseltilir.

D)

Yaralı yüzüstü yatar pozisyona alınarak ön kol sedyeye tespit edilir


Soru-14

Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır

A)

Burkulan bölgeye buz torbası konulması

B)

Burkulan bölgenin dinlendirilmesi

C)

Burkulan bölgenin yüksekte tutulması

D)

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması


Soru-15

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A)

Kısa kemiğin ortasında

B)

Kafatası eklemlerinde

C)

Uzun kemiğin ortasında

D)

Hareketli eklem yerlerinde


Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi kol (pazı) kemiği kırıklarının tespit işleminde yapılan uygulamalardan biridir?

A)

Parmak uçları karşı omuza değecek şekilde ön kol, boyuna asılır.

B)

Ön kol aşağıda kalacak şekilde sarkıtılır ve kazazedeye hareket etmemesi söylenir.

C)

Sadece kırık bölge sıkıca sarılır ve kola turnike uygulanır.

D)

Atellenen kol, geniş bir sargı bezi ile karşı taraf koltuk altından bağlanır.


Soru-17

Kırıklar neden tespit edilmelidir?

A)

Kırık bölgesine dikkat çekmek için

B)

Kırık uçlar kana karışmasın diye

C)

Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için

D)

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek için


Soru-18

Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol, boyna nasıl asılır?

A)

Kol ile 90 derecelik açı yapılır

B)

Kol ile 45 derecelik açı yapılır

C)

Parmak uçları yukarı bakacak şekilde

D)

Boyundan yukarı olacak şekilde


Soru-19

Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Solunumu güçleşebilir

B)

Ağrısı azalabilir.

C)

Kan dolaşımını hızlandırabilir.

D)

Felç olabilir.


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır? 

A)

Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

B)

Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi

C)

Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi

D)

Eklem bağlarının kopması


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi atelin tanımıdır?

A)

Kırık bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.

B)

Ağrı dindirici ilaçtır.

C)

Dış kanamayı durdurmaya yarayan nesnedir.

D)

Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir.


Soru-22

Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak etkileme ihtimali daha fazladır?

A)

Pazı kemiğinin

B)

Kaburga kemiklerinin

C)

Uyluk kemiğinin

D)

Kaval kemiğinin


Soru-23

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)

Nabız atışlarının sürekli hızlanması

B)

Vücut sıcaklığının artması

C)

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması

D)

Bulantı ve kusmanın olması


Soru-24

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A)

Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.

B)

Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.

C)

Eklem çevresindeki şişmedir.

D)

Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.


Soru-25

Aşağıdakilerden hangisi omurların yaralanması ile hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar?

A)

Beyin

B)

Atardamarlar

C)

Omurilik

D)

Kaburgalar


Soru-26

Aşağıdakilerden hangisinde oynamaz eklem bulunur?

A)

Kafatasında

B)

Dirsekte

C)

Bilekte

D)

Omurgada


Soru-27

Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

A)

Burkulma

B)

İncinme

C)

Kırık

D)

Çıkık


Soru-28

Aşağıdaki kırıklardan hangisine atel uygulanamaz?

A)

El ve ayak parmaklarındakine

B)

Diz ve dirsek kırıklarına

C)

Kafa kemiklerindeki kırıklara

D)

Ayak bileği kırıklarına


Soru-29

Burkulma ve çıkıklardaki ilk yardım uygulamasında; zarar gören bölge soğuk tutulurken, yaralının üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Rahat hareket etmesini sağlama

B)

Şoku önlemeye yardımcı olmak

C)

Eklemin şişmesini engellemek

D)

Üşümesine engel olmak


Soru-30

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, atel nereye uygulanmalıdır?

A)

Topuktan koltuk altına kadar

B)

Topuktan dize kadar

C)

Dizden kalçaya kadar

D)

Topuktan kalçaya kadar


Soru-31

Kırıklarda atel uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Açık kırıklarda, küçük kemik kırıkları çıkarıldıktan sonra atel uygulanır.

B)

Köprücük kemiği kırıklarında atel kullanılmaz.

C)

Şişliği önlemek için atellenen bölge yükseltilir.

D)

Kırık bölgesi hareketsiz hâle getirilir


Soru-32

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A)

Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

B)

Sürekli bulantı ve kusma

C)

Ağızdan köpüklü kanın gelmesi

D)

Sürekli hafıza kaybı


Soru-33

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A)

Baş tarafından çıkarılmasına

B)

Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına

C)

Kolların gövdeye paralel durmasına

D)

Ayak tarafından çıkarılmasına


Soru-34

Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A)

Topuktan kalçaya kadar

B)

Dizden kalçaya kadar

C)

Topuktan dize kadar

D)

Topuktan koltuk altına kadar


Soru-35

Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A)

Solunum kontrolü

B)

Sırtüstü düz bir zemine yatırma

C)

Çeneyi göğse iyice yaklaştırma

D)

Dolaşım kontrolü


Soru-36

Aşağıdakilerin hangisinde burkulma görülmez?

A)

Dizde

B)

Topukta

C)

Ayak bileğinde

D)

El bileğinde


Soru-37

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?

A)

Eklem bölgesine turnike uygulanması

B)

Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması

C)

Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

D)

Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi


Soru-38

Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

A)

Acıkma hissi

B)

İç kanama

C)

Vücudun bir bölümünde felç

D)

Hazımsızlık


Soru-39

Köprücük kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyon da hastaneye sevk edilir?

A)

Yan yatış

B)

Sırtüstü yatış

C)

Oturuş

D)

Yüzüstü yatış


Soru-40

Trafik kazalarında çarpma çarpışma sonucu en  çok hangi çeşit yaralanma görülür?

A)

Batıcı, delici yara

B)

Ezik yara

C)

Yanık yarası

D)

Kesik yara


Soru-41

Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?

A)

Ağızda kuruluk

B)

Sürekli öksürme

C)

İlgili bölgede fazla hareket

D)

Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik


Soru-42

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

A)

Kalça kemiği

B)

Uyluk kemiği

C)

Kaburga kemiği

D)

Kol kemiği


Soru-43

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulanmasının amacı nedir? 

A)

Kırığın iyileşmesini hızlandırmak

B)

Kırığın çevre dokulara zarar vermesini önlemek

C)

Taşıma esnasında yaralının düşmesini önlemek

D)

Yeni kırıkların oluşmasını engellemek


Soru-44

Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)

Üçgen sargı bezi

B)

Tel atel

C)

İnce rulo sargı

D)

Tahta atel


Soru-45

Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A)

Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır.

B)

Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır.

C)

Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.

D)

Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır.


Soru-46

Bacak kemiği kırıklarında atel olmadığı zaman aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir.

B)

İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.

C)

Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.

D)

Kırık uçları sürekli hareket ettirilir.


Soru-47

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

A)

Köprücük kemiğinde

B)

Kalça kemiğinde

C)

Bacak kemiğinde

D)

Ön kol kemiğinde


Soru-48

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A)

Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak

B)

Boynuna bir şey bağlamadan

C)

Boynuna atel bağlanarak

D)

Ayaklarından çekilerek


Soru-49

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A)

Sindirim sistemini

B)

Boşaltım sistemini

C)

Hareket sistemini

D)

Dolaşım sistemini


Soru-50

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya hangisi uygulanmalıdır?

A)

Kırık taraf üstte kalacak şekilde yana yatırılarak atelle tespit edilmeli

B)

Üzerine bastırılarak yürütülmeli

C)

Oturtularak atelle tespit edilmeli

D)

Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilmeli


Soru-51

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda kırık, çıkık ve burkulmaların tespit uygulamasının tanımıdır?

A)

Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir

B)

Etkilenen bölgenin hareketsizliğinin sağlanmasıdır.

C)

Yaralıya uygulanan bir çeşit tedavi yöntemidir.

D)

Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır.


Soru-52

Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak

B)

Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

C)

Kan dolaşımını yavaşlatmak

D)

Solunum sıkıntısını azaltmak


Soru-53

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi

B)

Sırt üstü, düz pozisyonda yatırılması

C)

Kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi

D)

Taşınma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin zedelenmesi


Soru-54

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanı tanımıdır?

A)

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

B)

Eklem çevresindeki şişmedir.

C)

Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.

D)

Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.


Soru-55

I-   Çıkık eklem yerine oturtulmalı

II-  Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli

III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-56

Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A)

Solunum güçlüğü olanlara

B)

Boyun omurgasında hasar olanlara

C)

Kanama ve kusmuk tıkanıklıklarında

D)

Dilin geriye kaçıp, hava yolunun tıkandığı durumda


Soru-57
 
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
    
A)

Felç

B)

Saç dökülmesi

C)

Bulantı ve kusma

D)

Bedensel aktivitede artma


Soru-58
 
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
   
A)

Kırık

B)

Çıkık

C)

İncinme

D)

Burkulma


Soru-59
 
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
   
A)

Yüzün yaralanması

B)

El bileğinin burkulması

C)

Köprücük kemiğinin kırılması

D)
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi

Soru-60
 
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
 
A)

Burkulan bölgeye masaj yapılması

B)

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C)

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D)
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması

Soru-61
 
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
  
A)

Kırık

B)

Çıkık

C)

Zorlama

D)

Burkulma


Soru-62

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A)

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması

B)

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C)

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D)

Burkulan bölgeye masaj yapılması


Soru-63
 
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
 
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
  
A)
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması
B)
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
C)
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
D)

Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi


Soru-64

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A)

Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

B)

Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi

C)

Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi

D)

Burkulan ekleme turnike uygulanması


Soru-65
 
I.   Damar ve sinir sıkışmasına
II.  Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
 
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
  
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-66
 
 
  I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
 
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  
A)

Kırık 

B)

Çıkık 

C)

Yanık 

D)
Donuk

Soru-67
 
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
    
A)

Kazazedenin hareket ettirilmesi 

B)

Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması 

C)

Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi 

D)
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

Soru-68

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A)

Kazazedenin yalnız bırakılması 

B)

Baş-boyun-gövde ekseninin korunması 

C)

Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması 

D)
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

Soru-69
 
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebep lerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.
 
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  
A)

Kırık 

B)

Çıkık

C)

Donma

D)

Burkulma


Soru-70
 
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
 
A)

Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

B)

Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

C)

Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması

D)
Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi

Soru-71

Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A)

Omurga kırığı

B)

Üst kol kemiği kırığı

C)

Ön kol kemiği kırığı

D)

Köprücük kemiği kırığı