Sınavlar ->İlk Yardim Bilgisi ->Yaralıların Taşınması & Verilecek PozisyonlarSoru-1

Kaburga kırığı olan kazazede aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-2

Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

A)

Vücudun bir bölümünde felç

B)

Acıkma hissi

C)

Hazımsızlık

D)

İç kanama


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?

A)

Ayaklar yüksekte tutulup sırt üstü yatırmak

B)

Batan cisim varsa çıkarmamak

C)

Yarı oturur duruma getirmek

D)

Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp basınç yapmadan sarmak


Soru-4

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Bilincini kaybedenler

B)

Burkulma ve çıkık olanlar

C)

Geniş yanık yarası olanlar

D)

Üçüncü derecede yanığı olanlar


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-6

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A)

Dik oturuş

B)

Yarı oturuş

C)

Yarı yüzüstü yan yatış

D)

Sırtüstü yatış


Soru-7

Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A)

Kaburga kırığı olan

B)

Omurga kırığı olan

C)

Kolunda yara ve kırık olan

D)

Birinci derecede yanığı olan


Soru-8

Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?

A)

Şoka giren

B)

Kolu çıkan

C)

Ayağı burkulan

D)

Birinci derecede yanığı olan


Soru-9

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A)

Dilini ısırmış olabileceği

B)

Takma dişleri olabileceği

C)

Yumuşak zemine yatırılması gerektiği

D)

Omurgasında kırık olabileceği


Soru-10

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

A)

Turnike uygulanan

B)

Ayağında çıkık olan

C)

Birinci derecede yanığı olan

D)

Solunum zorluğu çeken


Soru-11

Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?

A)

Yarı oturuş

B)

Yüzükoyun yatış

C)

Yan yatış

D)

Sırtüstü yatış


Soru-12

Trafik kazası geçiren ağır yaralının cankurtarana hangi şekilde bindirilmesi doğrudur?

A)

Sedyeye yüzüstü yatırılmış

B)

El ve ayaklarından tutularak

C)

Cankurtarana kadar yürütülerek

D)

Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış Olarak


Soru-13

Yaralıların taşınmasında en doğru taşınma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Bir kişi ile destek olarak taşınma

B)

İki kişi ile eller üstünde taşınma

C)

Bir kişi ile sırtta taşınma

D)

İki kişi ile sedyede taşınma


Soru-14

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıldır?

A)

İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda

B)

İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda

C)

İnerken ve çıkarken başı aşağıda

D)

İnerken ve çıkarken başı yukarıda


Soru-15

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A)

Şok durumunda

B)

Beyin kanamasında

C)

Ayak bölgesinden yılan sokmasında

D)

Akciğer zedelenmesi ve kanamasında


Soru-16

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)

Bulantı ve kusmanın olması

B)

Nabız atışlarının sürekli hızlanması

C)

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması

D)

Vücut sıcaklığının artması


Soru-17

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A)

Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot sürülmesi

B)

Cismin çıkarılması ve hemen hastaneye sevk edilmesi

C)

Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması

D)

Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hemen hastaneye sevk edilmesi


Soru-18

Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.

B)

Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.

C)

Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

D)

Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.


Soru-19

Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?

A)

Yan yatış

B)

Yüzüstü yatış

C)

Sırtüstü yatış

D)

Oturmuş veya yarı oturmuş


Soru-20

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

B)

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

C)

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında gereklidir.

D)

Köprücük kemiği kırık olan hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.


Soru-21

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

B)

Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

C)

Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.

D)

Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.


Soru-22

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması aşağıdaki durumlardan hangisinde sakıncalıdır?

A)

Şok

B)

Beyin kanaması

C)

Ayakta olan kanamalar

D)

Ayak bileğinin burkulması


Soru-23

Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A)

Yaralının ayakları önde olacak şekilde

B)

Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde

C)

Sedyenin yönü yaralının yarasına göre değişir

D)

Sedyenin yönü yaralının isteğine göre değişir


Soru-24

Omurga kırığı olan kazazedenin oturtulmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kan dolaşımını hızlandırabilir

B)

Solunumu güçleşebilir.

C)

Ağrısı azalabilir.

D)

Felç olabilir.


Soru-25

Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A)

Bacak kemiği kırık olan

B)

Solunum zorluğu olan

C)

Kol kemiği kırık olan

D)

Kalça kemiği kırık olan


Soru-26

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A)

Boynuna atel bağlanarak

B)

Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak

C)

Ayaklarından çekilerek

D)

Boynuna bir şey bağlamadan


Soru-27

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A)

Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü

B)

Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü

C)

Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel

D)

Oturuş pozisyonunda dizler katlanmıştır.


Soru-28

Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?

A)

Karın yaralanması olan

B)

Baygın durumda olan

C)

Egzoz gazından zehirlenen

D)

Göğüs yaralanması olan


Soru-29

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Solunum yolu zehirlenmesi olan

B)

Ayak kemiği kırık olan

C)

Açık karın yarası olan

D)

Bilinci yerinde olmayan


Soru-30

Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A)

Tıbbi birimleri haberdar etmek

B)

Bilincini açık tutmaya çalışmak

C)

Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak

D)

Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak


Soru-31

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A)

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

B)

Bacağında açık kırığı ve kanaması olanlarda

C)

El bileğinde açık kırığı ve kanaması olanlarda

D)

Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda


Soru-32

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A)

Kaburgalarında kırık olanların

B)

Kalça kemiğinde kırık olanların

C)

Açık göğüs yaralanması olanların

D)

Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanların


Soru-33

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A)

Bilinci yerinde olmayan

B)

Solunum yolu ile zehirlenmesi olan

C)

Kalça kemiği kırık olan

D)

Kaburga kemiği kırık olan


Soru-34

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınabilir?

A)

Göğüs kemiği kırık olanlar

B)

Ayak kemiği kırık olanlar

C)

Açık karın yarası olanlar

D)

Besinden zehirlenenler


Soru-35

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonunun amaçlarından değildir?

A)

Kazazedenin beynine fazla kan gitmesini engellemek

B)

Kazazedenin ağzındaki sıvıların soluk borusuna kaçmasını engellemek

C)

Kazazedenin kulağından gelen kanın içerde kalmasını engellemek

D)

Kazazedenin daha rahat solunum yapmasını sağlamak


Soru-36

Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

A)

Yaranın çeşidine göre

B)

Yaralının isteğine göre

C)

Ayakları önde olacak şekilde

D)

Baş kısmı önde olacak şekilde


Soru-37

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A)

Kolların gövdeye paralel durmasına

B)

Ayak tarafından çıkarılmasına

C)

Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına

D)

Baş tarafından çıkarılmasına


Soru-38

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilinir?

A)

Göğüs kemiğinde kırık olan

B)

Bulantı ve kusması olan

C)

Kalça kemiği kırık olan

D)

Omurilik zedelenmesi olan


Soru-39

Köprücük kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyon da hastaneye sevk edilir?

A)

Yan yatış

B)

Oturuş

C)

Yüzüstü yatış

D)

Sırtüstü yatış


Soru-40

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?

A)

Sırt üstü yatırılır.

B)

Yüzüstü yatırılır

C)

Yan yatırılır.

D)

Oturtulur.


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A)

Ağır kanamalı olan

B)

Ölmüş olan

C)

Ayağında kırık olan

D)

Orta derecede ezik yarası olan


Soru-42
 
• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması
 
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
   
A)

Rentek manevrası

B)

Sırtta taşıma yöntemi

C)

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D)

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi


Soru-43

Aşağıdakilerden hangisi koma  pozisyonudur?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-44

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir? 

A)

Kendi sağlığını riske atması 

B)

Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi 

C)

Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi 

D)

Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması


Soru-45
 
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
   
A)
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B)
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C)
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D)

İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması


Soru-46
 
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
   
A)

Başını her zaman düz tutması

B)
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C)

Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi

D)
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağınıda kullanması

Soru-47
 
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
   
A)

Karın yaralanmalarında

B)

Bacak yaralanmalarında

C)

Göğüs yaralanmalarında

D)

Omurga yaralanmalarında


Soru-48
 
I-   Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II-  Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
 
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
  
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-49
 
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
  
A)

Kendi can güvenliğini riske atması

B)
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C)
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D)
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi

Soru-50

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)

Saç dökülmesine

B)

Omurilik zedelenmesine

C)

Bilinç seviyesinin artmasına

D)

Temel yaşam desteğinin sağlanmasına


Soru-51

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. 

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Sırtta taşıma yöntemi

B)

Rentek manevrası

C)

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D)

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi


Soru-52
 
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
   
A)
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır.
B)
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır.
C)
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır.
D)
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.

Soru-53
 
Sürükleme yöntemleri;
 
I.  Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
 
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  
A)

Yalnız I doğru

B)

Yalnız II doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-54
 
Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.
 
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
    
A)

İtfaiyeci yöntemi 

B)

Rentek manevrası 

C)

Heimlich manevrası 

D)
Sürükleme yöntemi

Soru-55
 
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.
 
Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
      
A)

İtfaiyeci yöntemi 

B)

Rentek manevrası 

C)

Sürükleme yöntemi 

D)
Heimlich manevrası

Soru-56

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A)

İtfaiyeci yöntemi

B)

Rentek manevrası 

C)

Sürükleme yöntemi 

D)

Heimlich manevrası


Soru-57

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A)

Kalp durması 

B)

Bacak kemiği kırılması 

C)

Solunum yolu tıkanması

D)

Delici göğüs yaralanması


Soru-58

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

A)

Şok pozisyonu 

B)

Koma pozisyonu

C)

Alt-çene pozisyonu 

D)

Baş-çene pozisyonu


Soru-59

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit  eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ............ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Sırtta taşıma yöntemi

B)

Rentek manevrası

C)

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D)

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi


Soru-60

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A)

Yan yatış

B)

Baş yanda, yarı yüzüstü yatış

C)

Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış

D)
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış

Soru-61

I.  Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

I. doğru, II. yanlış

B)

I. yanlış, II. doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-62

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A)

Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B)

İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C)

Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D)

Kazazedeye yakın mesafede durulması