Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Trafik Polisi İşaretleriSoru-1

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur talimatıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-2

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiğin hızlanması talimatıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-3

Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik işaret levhası

3. Yer işaretleri

4. Trafik polisi(Görevlisi)

A)

1 – 2 – 3 – 4

B)

1 – 4 – 2 – 3

C)

4 – 1 – 2 – 3

D)

4 – 2 – 3 – 1


Soru-4

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre öncelik sahibidir?

A)

Trafik ışıkları

B)

Trafik levhaları

C)

Yer işaretleri

D)

Trafik görevlisi


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin geç talimatıdır?  

aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin geceleyin geç talimatıdır ile ilgili görsel sonucu

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-7

Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A)

Yer ve yön denetlemelerine

B)

Trafik zabıtasına

C)

Işıklı trafik cihazına

D)

Trafik işaret levhalarına


Soru-8

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-9

Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Aracına el koyma

B)

Hafif para cezası

C)

Trafikten men etme

D)

Para cezası ve ceza puanı


Soru-10

Akan trafikte trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı yolun ise açılacağı anlamına gelir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-11

   Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     

A)

   Yol bütün yönlere kapalıdır.

B)

Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır

C)

Yol kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır.

D)

Yol bütün yönlere açıktır


Soru-12

Araçlardan hangileri beklemelidir?

A)

1 ve 3

B)

2 ve 4

C)

2 ve 3

D)

3 ve 4


Soru-13

Şekildeki trafik polisinin yapmış olduğu hareketin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Geç

B)

Hızlan

C)

Yavaşla

D)

Sağa çek ve dur


Soru-14

Trafik polisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Hızlandırma işareti

B)

Yavaşlatma işareti

C)

Dönüş işareti

D)

Dur işareti


Soru-15

Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Beklemelidir.

B)

Sola dönmelidir.

C)

Doğru gitmelidir.

D)

Sağa dönmelidir.


Soru-16

Trafik polisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Geç

B)

Dur

C)

Yavaşla

D)

Hızlan


Soru-17

Trafik polisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Yavaşla

B)

Hızlan

C)

Geç

D)

Dur


Soru-18
 
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 
            
  
A)

Sağa yanaş

B)

Yavaşla

C)

Dur

D)

Hızlan


Soru-19
 
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
             
A)

Dur

B)

Yavaşla

C)

Hızlan

D)

Sağa yanaş


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
   
A)

Trafiği düzenlemek

B)

Araçların muayenesini yapmak

C)

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D)

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek


Soru-21
 
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)

Otobüs beklemeli

B)

Traktör beklemeli

C)

Otobüs ileri gitmeli

D)

Traktör geri gitmeli


Soru-22
 
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
                                                                
 
A)

Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır. 

B)

Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır. 

C)

Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. 

D)
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

Soru-23

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D