Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Trafik IşıklarıSoru-1

Aksine  biri durum yoksa, ışıklı trafik cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A)

Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

B)

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmesi

C)

Durmadan dikkatli geçmeli

D)

İlk geçiş hakkı yayalarda olduğu için beklemeli


Soru-2

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A)

Aracını durdurmalıdır.

B)

Durmadan geçmelidir.

C)

Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D)

Yavaşlayıp dikkatli geçmelidir.


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A)

Kırmızı ışıkta

B)

Sarı ışıkta

C)

Aralıklı yanıp sönen yeşil ışıkta

D)

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta


Soru-4

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

A)

Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir.

B)

Yavaş ve dikkatli geçilir.

C)

Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.

D)

Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir.


Soru-5

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.

B)

Yol açık ve uygun ise devam etmelidir.

C)

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.

D)

Yavaşlayıp yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.


Soru-6

Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Kalkışa hazırlanmalıdır.

B)

Yavaşlayıp durmalıdır.

C)

Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.

D)

Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.


Soru-7

Işıklı trafik cihazlarıyla birlikte ışıklı ok da varsa, ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A)

Ok söndüğünde

B)

Ok kırmızı yandığında

C)

Ok yeşil yandığında

D)

Ok sarı yandığında


Soru-8

Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmakta olduğunu bildirir?

A)

Aralıklı yanıp sönen yeşil ışık

B)

Araklı yanıp sönen kırmızı ışık

C)

Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık

D)

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık


Soru-9

Kırmızı ışıkta birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapılmalıdır?

A)

Yavaşlamalıdır.

B)

Durmalıdır.

C)

Dikkatli geçmelidir.

D)

Kalkışa hazırlanmalıdır.


Soru-10

Işıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A)

Harekete hazırlanmalıdır.

B)

Yolun en sağına yaklaşmalıdır.

C)

Dönüş yapacağı yola girmelidir.

D)

Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır.


Soru-11

Işıklı trafik cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

A)

Yolun trafiğe açılmakta olduğunu

B)

Yolun trafiğe kapanmakta olduğunu

C)

İleride hemzemin geçit olduğun

D)

Yolda bakım çalışması olduğunu


Soru-12

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-13

Aksine bir durum yoksa, şekildeki yanmakta olan ışıklı trafik cihazına göre sürücü ne yapmalıdır?

A)

Durup beklemelidir

B)

Durmadan geçmelidir.

C)

Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D)

Yayalar gelebileceği için dikkatli geçmelidir.


Soru-14

Şekildeki yeşil ışık ve kırmızı okulu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A)

Düz gitmeleri

B)

Sağa dönüş yapmamaları

C)

Düz gidecekse beklemeleri

D)

Yol açıksa sola dönüş yapmaları


Soru-15

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-16

Şekilde kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere hangisini bildirir?

A)

Sade sağa dönebileceği

B)

Düz gidebileceği

C)

Sadece sola dönebileceği

D)

Yolun tüm yönlere açık olduğunu


Soru-17

Şekildeki yeşil ışık ve kırmızı okulu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A)

Düz gitmeleri

B)

Sağa dönüş yapmamaları

C)

Yol açıksa sola dönüş yapmaları

D)

Yayalara yeşil ışık yanmasını beklemeleri


Soru-18

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A)

Kırmızı

B)

Sarı

C)

Yeşil

D)

Yanıp sönen kırmızı


Soru-19
 
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
     
A)

Kırmızı oklu ışık

B)

Yaya figürlü yeşil ışık

C)

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

D)

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık


Soru-20
 
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
  
A)

Yeşil ışık

B)

Sarı ışık 

C)

Kırmızı ışık

D)
Kırmızı oklu ışık

Soru-21
 
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
  
A)
Kırmızı oklu ışık
B)

Yaya figürlü yeşil ışık

C)

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık 

D)

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık 


Soru-22
 
İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 
Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
 
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
   
A)

Sarı

B)

Yeşil

C)

Kırmızı

D)

Kırmızı oklu


Soru-23

Şekle göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilr?

A)

Yanlız 2

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 3