Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Trafik LevhalarıSoru-1

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A)

Yalnız 1

B)

Yalnız 3

C)

1 ve 3

D)

2 ve 4


Soru-2

Şekildeki işaret ne zaman kullanılır?

       

A)

Tehlikeli eğim başladığında

B)

Soldan daralan yola yaklaşıldığını

C)

Kaygan yola yaklaşıldığını

D)

Tek yönlü yola yaklaşıldığını


Soru-3

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

             

A)

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

B)

Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu

C)

Duraklama ve park etme yasağını

D)

Bütün yasakların sona erdiğini


Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-5

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

        

A)

Kasisli yola girileceğini

B)

Yolda çalışma olduğunu

C)

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D)

Motorlu taşıtların giremeyeceğini


Soru-6

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

              

A)

Yaya geçidine

B)

Yaya yoluna

C)

Yayanın giremeyeceği

D)

Yola yayanın çıkabileceğini


Soru-7

Şekildeki trafik işareti neyi  ifade eder?

               

A)

Araç trafiğine kapalı yolu

B)

Hız sınırlaması sonunu

C)

Öndeki taşıtı geçme yasağını

D)

Geçme yasağı sonunu


Soru-8

Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?

A)

Bölünmüş karayolu

B)

Bağlantı yolu

C)

Tali yol

D)

Ana yol


Soru-9

Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-10

Hangisi kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularını indirip, bindirecekleri yeri gösterir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-11

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

        

A)

Kaygan yola yaklaşıldığını

B)

Taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini

C)

Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini

D)

Tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını


Soru-12

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

              

A)

Sağa dönüşü

B)

Sola dönüşü

C)

U dönüşü

D)

Park etmeyi


Soru-13

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

             

A)

Ehli hayvanların yola çıkabileceğini

B)

Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını

C)

Yol kenarında besi çiftliğinin bulunduğunu

D)

Hayvanla çekilen taşıtların çıkabileceğini


Soru-14

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

        

A)

Bisikletin yaya yolunu kullanabileceği

B)

Bisikletlinin yavaş gitmesi gerektiğini

C)

Bisikletin geçebileceği

D)

Bisikletin giremeyeceği


Soru-15

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

           

A)

Kasisli yolu

B)

Tehlikeli çıkış eğimli yol

C)

Açılan köprüye yaklaşıldığını

D)

Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu


Soru-16

Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi tali yolda bulunur?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-17

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

               

A)

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

B)

Kamyon için geçme yasağının sonu olduğunu

C)

Kamyonun giremeyeceğini

D)

Treylerin giremeyeceğini


Soru-18

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli uyarı işareti değildir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-19

Yolun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere neyi bildirir?

               

A)

Yolun daralmakta olduğu

B)

200 m ileride köprü olduğu

C)

200 m ileride kavşak olduğu

D)

200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu


Soru-20

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdakilerden hangisi girebilir?

             

A)

Otomobil

B)

Kamyonet

C)

Motosiklet

D)

Lastik tekerlekli traktör


Soru-21

Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A)

Taşıma sınırını

B)

Dingil ağırlığını

C)

Sınırlı yükseklik gabarisini

D)

Geçme yasağını


Soru-22

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

             

A)

Açılan köprü

B)

Sola tehlikeli devamlı viraj

C)

Sola tehlikeli viraj

D)

Soldan daralan kaplama


Soru-23

Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)

1 numaralı araç bağlantı yolunda, 2 tali yoldadır.

B)

1 numaralı araç ana yolda, 2 tali yoldadır.

C)

1 numaralı araç bölünmüş kara yolunda, 2 bağlantı yolundadır.

D)

1 numaralı araç iki yönlü kara yolunda, 2 tek yönlü kara yolundadır.


Soru-24

Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

             

A)

Özürlü sürücü yolu

B)

Özürlü taşıtı giremez

C)

Özürlü sürücüler çıkabilir

D)

Özürlü sürücüler için park yeri


Soru-25

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-26

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, yaya geçidini gösterir?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-27

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

             

A)

Taşıt yolunun solda daralacağı

B)

Taşıt yolunun sağdan daralacağı

C)

Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağı

D)

İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşılacağı


Soru-28

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-29

Şekildeki trafik işaretiyle konulan yasağı hangisi sona erdirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-30

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

           

A)

Ehli hayvan geçebilir.

B)

Ehli hayvan giremez.

C)

Vahşi hayvanlar geçebilir.

D)

Vahşi hayvanlar giremez.


Soru-31

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

              

A)

Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.

B)

Hızını azaltmalıdır.

C)

Geriye dönmelidir.

D)

Hızını artırmalıdır.


Soru-32

Aşağıdakilerden hangisi otoyol şerit kapatma işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-33

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

              

A)

Araç trafiğine kapalı yolu

B)

Hız sınırlaması sonunu

C)

Öndeki taşıtı geçme yasağını

D)

Geçme yasağı sonunu


Soru-34

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?

               

A)

Aracını yavaşlatması

B)

Yolu kontrol etmesi

C)

Takip mesafesini azaltması

D)

O bölgeden dikkatli geçmesi


Soru-35

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

               

A)

Köprü başlangıcını

B)

Otoyol başlangıcını

C)

Bölünmüş yolu

D)

Çift yönlü yolu


Soru-36

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I  – Hızını arttırmalıdır.

II – Hızını azaltmalıdır.

III- Öndeki aracı geçmekten kaçınmalıdır.

A)

I – II

B)

I – III

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-37

Şekildeki trafik işareti ile hangisi gerektiğinde birlikte kullanılabilir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-38

Aşağıdakilerden hangisi sağdan anayola girişi bildirir?

   

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-39

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

            

A)

Kontrollü demir yolu geçidi

B)

Kontrolsüz demir yolu geçidi

C)

Taşıt trafiğine kapalı yol

D)

Taşıt giremez


Soru-40

Şekildeki trafik işaretini görünce ne yapılır?

            

A)

Hız sabit tutulur.

B)

Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

C)

Hız artırılır, sağa sinyal verilir.

D)

Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.


Soru-41

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

            

A)

İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını

B)

Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozuklukların olduğunu

C)

Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğuna

D)

İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını


Soru-42

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

             

A)

Bütün yasaklamalar ve kısıtlamaların sona erdiği

B)

Yolun araç trafiğine kapalı olduğu

C)

Duraklama ve park etme yasağı

D)

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı


Soru-43

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-44

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

             

A)

Banketten gitmelidir.

B)

Takip mesafesini artırmalıdır.

C)

Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.

D)

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.


Soru-45

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

2.aracın solama yapması

B)

3.aracın solama yapması

C)

Araçların takip mesafesine uyması

D)

2.aracın 1.aracı geçerken hızını arttırması


Soru-46

İşaret levhalarıyla ilgili davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A)

Görülmesi engellenecek şekilde park etme

B)

Yerlerinin değiştirilmesi

C)

Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

D)

Üzerlerine yazı yazılması


Soru-47

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

             

A)

Vitesi büyütmelidir.

B)

Vitesi küçülterek seyretmelidir.

C)

Hızını artırmalıdır.

D)

Tekerleklere zincir takmalıdır.


Soru-48

Hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-49

Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-50

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

             

A)

Otobüs yolunu

B)

Otobüslerin park yeri

C)

Otobüsün giremeyeceğini

D)

Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu


Soru-51

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-52

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirir?

A)

Işıklara 50 m kaldığı

B)

Asgari (en az) hız sınırını

C)

Azami (en yüksek) hız sınırını

D)

Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılamaz


Soru-53

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

            

A)

Düşük banket

B)

Dikkat

C)

Okul geçidi

D)

Yol ver


Soru-54

Şekildeki trafik işareti kamyon sürücülerine ne bildirir?

              

A)

Kamyonların park edemeyeceğini

B)

Duraklamanın tehlikeli olduğunu

C)

Duraklamanın tehlikeli olduğunu

D)

Kamyonların yola giremeyeceği


Soru-55

Araklı yanıp sönen kırmızı ışıkla aşağıdakilerden hangisi aynı anlamı taşır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-56

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

             

A)

Yol yüzeyi arızalıdır.

B)

Yoldan yavaş geçilmesi gerektir.

C)

Yolda yapım çalışması vardır.

D)

Yolda kasis vardır.


Soru-57

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-58

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

            

A)

Sola dönmenin yasaklandığını

B)

Kaygan yola yaklaşıldığını

C)

Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını

D)

Sol taraftan tek yönlü yola girileceği


Soru-59

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

            

A)

Takip mesafesinin 70 m den az olmayacağını

B)

70 metreden sonra park alanı olduğunu

C)

70 metreden sonra yolun daralacağını

D)

Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceği


Soru-60

Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-61

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

             

A)

Hızını artırmalıdır.

B)

Park lambalarını yakmalıdır.

C)

Takip mesafesini azaltmalıdır.

D)

Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.


Soru-62

Şekildeki trafik işareti sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

       

A)

Tali yola

B)

Köprüye

C)

Kavşağa

D)

Demir yoluna


Soru-63

Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-64

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

            

A)

Yolun iki şeride ayrıldığını

B)

Dönel kavşak yaklaşımını

C)

İleri ve sağa mecburi yönü

D)

Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini


Soru-65

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

            

A)

Yaya geçidi

B)

Bisiklet yolu

C)

Bölünmüş yol başlangıcı

D)

Trafiği hızlandırma işareti


Soru-66

Aşağıdakilerden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-67

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

                  

A)

Dur

B)

Durak

C)

Devam et

D)

Dikkat


Soru-68

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamdadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-69

Kara yollarında trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?

A)

Masraf ödetilir ve para cezası verilir.

B)

Trafikten ömür boyu men edilir.

C)

6 ay hapis cezası verilir.

D)

Sürücü belgesi geri alınır.


Soru-70

Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-71

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-72

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

               

A)

Park yasağını

B)

Geçme yasağı sonunu

C)

Hız sınırlaması sonunu

D)

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu


Soru-73

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

                

A)

Geri gitmeyi

B)

Sola dönmeyi

C)

Ada etrafında dönmeyi

D)

U dönüşü yapmayı


Soru-74

Aşağıdakilerden hangisi gabari ile ilgilidir?

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-75

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

             

A)

Yolun solundan gitmeli

B)

Takip mesafesini azaltmalı

C)

Yavaş ve daha dikkatli gitmeli

D)

Sağa dönüş lambasını yakmalı


Soru-76

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-77

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konur?

             

A)

Virajlı

B)

Kasisli

C)

Kaygan

D)

Eğimli


Soru-78

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-79

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

               

A)

Hızını artırması

B)

Sert fren yapması

C)

Vitesi boşa alması

D)

Uygun viteste inmesi


Soru-80

Aşağıdaki işaret levhalarından hangisi ana yolda bulunmaz?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-81

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-82

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

            

A)

Sağa dönülmez

B)

Sola zorunlu yön

C)

Sağa zorunlu yön

D)

Sola dönülmez


Soru-83

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

             

A)

Geçme yasağının sona erdiğini

B)

Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini

C)

Kamyonlar için geçme yasağı sonu olduğunu

D)

Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu


Soru-84

Aşağıdakilerden hangisi ana yol-tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir ?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-85

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-86

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

              

A)

Durmanın yasak olduğunu

B)

Motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

C)

Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini

D)

Sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu


Soru-87

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

1 numaralı aracın sola dönüş yapması

B)

3 numaralı aracın sola dönüş yapması

C)

1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi

D)

2 numaralı aracın sağa dönüş yapması


Soru-88

Şekle göre hangisi  doğrudur?

             

A)

Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.

B)

1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.

C)

1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.

D)

2 numaralı araç geri gitmelidir.


Soru-89

Şekildeki sürücü levhası sürücüye neyi bildirir?

A)

İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını

B)

Bölünmüş yola gireceğini

C)

İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu

D)

Tali yol kavşağına yaklaştığını


Soru-90

Motosikletli, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola girebilir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-91

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

              

A)

Yolun iki taraftan daraldığını

B)

Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

C)

Yolun çift yönlü olduğunu

D)

Yolun tek yönlü olduğunu


Soru-92

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-93

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili aşağıdaki davranışlarda hangilerini  yapmak yasaktır?

I   - Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II  - Yerlerini değiştirmek veya ortadan kal­dırmak

III - Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

A)

I – II

B)

I – III

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-94

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   

        

A)

Yaya geçidi

B)

Bisiklet yolu

C)

Taralı alana girilmez

D)

Yavaşlama uyarı çizgileri


Soru-95

Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden biri değildir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-96

Taşıt yolu üzerine çizilen yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını mutlaka uygun bir yerde durdurmalarını bildirir?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-97

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

              

A)

Kamyonlar için geçme yasağı sonunu

B)

Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını

C)

Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini

D)

Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu


Soru-98

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

1 ve 2 numaralı araçlar anayoldadır

B)

3 ve 4 numaralı araçlar tali yoldadır,

C)

3 ve 4 numaralı araçlar bölünmüş karayolundadır.

D)

1, 2, 3 ve 4 numaralı araçlar iki yönlü karayolundadır.


Soru-99

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

               

A)

Bisiklet yolu

B)

Motosiklet yolu

C)

Bisiklet giremez

D)

Motorlu bisiklet yolu


Soru-100

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

             

A)

Alt veya üst geçide

B)

Gençlik kampına

C)

Yürüyüş yoluna

D)

Okul geçidine


Soru-101

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-102

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-103

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

               

A)

Kasisli yola girileceğini

B)

Yolda çalışma olduğunu

C)

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D)

Motorlu taşıtların giremeyeceğini


Soru-104

Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

                  

A)

Yaya geçidi

B)

Sağa tehlikeli viraj

C)

Taralı alana girilmez

D)

Taralı alan içine park edilebilinir.


Soru-105

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

             

A)

Yolda kar mücadelesi yapıldığını

B)

Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu

C)

Çalışma sebebi ile yolun trafiğe kapatıldığını

D)

Yolda kayma, çökme, heyelan olduğunu


Soru-106

Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-107

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

             

A)

Tunele

B)

Alt geçide

C)

Karavanlı park yerine

D)

Gençlik kampına


Soru-108

Aşağıdkilerden hangisi taşıt yolunun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-109

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-110

Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-111

 

Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

  

A)

Sağa dönüş yapması

B)

Sola dönüş yapması

C)

Aynı yönde seyretmesi

D)

Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması


Soru-112

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

             

A)

Ehli hayvan geçebilir

B)

Ehli hayvan giremez

C)

Vahşi hayvanlar geçebilir

D)

Vahşi hayvanlar giremez


Soru-113

Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir?

             

A)

Bisiklet girişinin yasak olduğunu

B)

Motosiklet girişinin yasak olduğunu

C)

Sadece motosikletin girebileceğini

D)

Motosikletler için hız sınırlaması olduğunu


Soru-114

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaları sona erdirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-115

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

             

A)

Hızını değiştirmeden seyretmelidir.

B)

Yavaşlayarak dikkatli seyretmelidir.

C)

Aracını durdurmalıdır.

D)

Korna çalmalıdır.


Soru-116

Hangisi kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularını indirip, bindirecekleri yeri gösterir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-117

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

              

A)

Açılan köprü

B)

Sola tehlikeli devamlı viraj

C)

Soldan daralan kaplama

D)

Sola tehlikeli viraj


Soru-118

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

              

A)

Aracının hızını azaltması

B)

Aracının hızını artırması

C)

Öndeki aracı geçmemesi

D)

İlk geçiş hakkını yayaya vermesi


Soru-119
 
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 
 
I-   1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II-  2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
   
A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-120
 
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
 
 
I-   Sağa dönüş
II-  Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme
  
A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-121

Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?

A)

Ana yol

B)

Tali yol

C)

Bağlantı yolu

D)

Bölünmüş karayolu


Soru-122
 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-123
 
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
 
  
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-124
 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
 
  
A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-125
 
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
   
A)
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B)
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C)
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D)
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi

Soru-126
 
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
  
A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-127

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-128
 
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
 
     
       
A)

Dur

B)

Yolver

C)

Ayrılma şeridi

D)

Tırmanma şeridi


Soru-129

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-130

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-131
 
Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
 
      
A)

1-2

B)

1-3

C)

2-4

D)

3-4


Soru-132
 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
        
 
A)

Yaya giremez. 

B)

Bisiklet giremez. 

C)

At arabası giremez. 

D)
Motorlu taşıt giremez.

Soru-133
 
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
            
   
A)

Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. 

B)

Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 

C)

6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 

D)
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.

Soru-134

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

         

A)

Mopet yolunu

B)

Bisiklet yolunu

C)

Mopetin giremeyeceğini

D)

Motosikletin giremeyeceğini


Soru-135
 
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?  
 
A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-136

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D