Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Trafik KazalarıSoru-1

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden  hangisidir?

A)

Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi

B)

Trafik kurallarının davranış hâline dönüşmemiş olması

C)

Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

D)

Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri


Soru-2

I-  Trafik kültürünün ve güvenlik gelişmesine katkıda bulunmak

II-  İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir? 

A)

I ve II

B)

II ve III

C)

yanlız I

D)

I, II ve III


Soru-3

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A)

Asabi

B)

Hoşgörülü

C)

Bencil olmayan

D)

Saygılı


Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A)

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

B)

Paylaşmayı bilmek ve uygulamak

C)

Kendini üstün görmek

D)

Kendi kendine kurallar koymak


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A)

Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

B)

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

C)

Stresli olarak araç kullanmaya teşvik etmek

D)

Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A)

Karşılaştığı trafik kazalarında ilk yardım uygulamak

B)

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak

C)

Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek

D)

Emniyet görevlisi olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak


Soru-7

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanı­na girer?

A)

Trafik piskolojisi

B)

Adli tıp

C)

İlk yardımcı

D)

Kazazede


Soru-8

Sürücülerin araç sürerken aşağıdaki hangi davranışları, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamında yasaktır?

I –  Korkutmak veya şaşırtmak

II – Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek

III – Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

A)

I – II

B)

I – III

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-9

Ağır hasarlı ve ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin hangisini yapmaları gerekir?

A)

Kazaya yapan aracın yerini değiştirmesi

B)

Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

C)

Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

D)

İstenildiği taktirde gerekli bilgi ve belgeleri vermesi


Soru-10

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A)

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiğini

B)

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

C)

Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

D)

Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğunu


Soru-11

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A)

Sadece sürücünün bildiği bir yerde

B)

Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde

C)

Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde

D)

Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde


Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A)

Belirlenmiş hız sınırı altında seyretmek

B)

Aşırı hızla seyretmek

C)

Yorgun ve uykusuz araç kullanmak

D)

Geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek


Soru-13

Sürücülerin hangi davranışı trafik kazaları­na yol açabilir?

A)

Araç kullanırken müzik dinlemek

B)

Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek

C)

Kurallara uygun davranmak

D)

Hız sınırlamalarını dikkate almamak


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A)

Tek yönlü yola ters yönden girmek

B)

Araçta zorunlu gereçleri bulundurmamak

C)

Alkollü olarak araç kullanmak

D)

Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak


Soru-15

Sürücü için hangisi trafik suçudur?

A)

Yaya geçidinde aracı yavaşlatmak

B)

Gidişe ayrılan sağdaki şeritten gitmek

C)

Seyir halinde iken telefonla konuşmak

D)

Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek


Soru-16

Trafik kazasına karışan sürücüler hafif yaralı ise aşağıdakilerden hangisini yerine getirmek zorundadır?

A)

Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek

B)

Yaralıları hastane götürüp tedavi ettirmek

C)

Reflektörlerle olay yerini işaretlemek

D)

Yolu trafiğe kapatmak


Soru-17

İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında …………. sayılan hallerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Yol kusuru

B)

Asli kusur

C)

Kusur paylaşımı

D)

Tali kusur


Soru-18

Aşağıdakilerden hangilerinin otomobilde bulundurulması zorunludur?

I   – Çekme halatı

II  – Pense, tornavida

III – Kriko, bijon anahtarı

IV – Bir çift patinaj zinciri

A)

I – II

B)

I – II – III

C)

II – III – IV

D)

I – II – III – IV


Soru-19

Hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?

A)

Gerekli tedbirleri almadan araç çekme

B)

Taşıma sınırı üstünde yolcu alma

C)

Taşıt giremez işareti bulunan yola girme

D)

Trafiğe uygunsuz araçla yola çıkma


Soru-20

Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakiler den hangisi aslî kusur sayılır?

A)

En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

B)

Takip mesafesine uyulmaması

C)

Aracın cinsine uygun olmayan hızla gidilmesi

D)

Öndeki araca arkadan çarpılması


Soru-21

“Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdaki­lerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A)

Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.

B)

Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.

C)

Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.

D)

Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.


Soru-22

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A)

Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri

B)

Araçların yerlerini değiştirmeleri

C)

Yolu trafiğe açmaları

D)

İlk yardım önlemlerini almaları


Soru-23

I   – Arkadan çarpma

II  – Kırmızı ışıkta geçme

III – Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama

Hangileri asli kusur sayılır?

A)

I – II

B)

I – III

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-24

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?

A)

Yol yapım kusurları

B)

Yolun eğimli olması

C)

Trafik işaretlerine zarar verilmesi

D)

Gerektiği halde trafik işaretlerinin konulmaması


Soru-25

Aşağıdakilerden hangileri, trafik kazaların­da asli kusur sayılır

I  – Takip mesafesine uymama

II –  Arkadan çarpma

III – Zorunlu hâller dışında park etmede veya duraklamada gereken tedbirleri almama

A)

I

B)

I – II

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-26

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davra­nışlarından hangileri kazaları azaltır?

I  – Aceleci ve daha dikkatsiz olmaları

II – Trafik kurallarına uymaları

III – Araç bakımlarını düzenli olarak yaptır­maları

A)

I – II

B)

I – III

C)

II – III

D)

I – II – III


Soru-27

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A)

Arka bagaja

B)

Torpido gözüne

C)

Arka camın önünde

D)

Sürücünün hemen yanında


Soru-28

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A)

Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri

B)

Yolu trafiğe kapatmaları

C)

Yolu trafiğe açmaları

D)

Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemeleri


Soru-29

Maddi hasarlı kazalarda aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A)

Trafik zabıtasına haber verilmesine

B)

Kaza ile ilgili tutanak düzenlenmesine

C)

Araçların kaza yerinden kaldırılmasına

D)

Yolun trafiğe açılmasına


Soru-30

Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yayalar hangi grupta yer alır?

A)

Yaşlılar ve çocuklar

B)

Yaşlılar ve gençler

C)

Gençler ve kadınlar

D)

Kadınlar ve çocuklar


Soru-31

I-  Alkol veya madde bağımlılığı

II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

III-Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I,II ve III


Soru-32

Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır;

• Lastik patlaması

• Kusurlu rot

 •Aks kırılması

• Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önle­mek için aşağıdakilerden hangisinin yapıl­ması uygun olur?

A)

Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi 

B)

Araç yağının zamanında değiştirilmesi 

C)

Araç bakımının zamanında yapılması 

D)

Araç yakıtının zamanında alınması


Soru-33

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetki­lilerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşır­larsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçer­lidir? 

A)

Ölümlü kazalarda 

B)

Yaralanmalı kazalarda 

C)

Maddi hasarlı kazalarda 

D)

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda


Soru-34

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-35

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?

A)

Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek

B)

Öndeki aracı yakından takip etmek

C)

Hız sınırlarına uymamak

D)

Dönüş manevralarını yanlış yapmak


Soru-36

Hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?

A)

Gerekli tedbirleri almadan araç çekme 

B)

Taşıma sınırı üstünde yolcu alma

C)

Taşıt giremez işareti bulunan yola girme

D)

Trafiğe uygunsuz araçla yola çıkma


Soru-37

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yaptığı trafik kazalarında asli (esas) kusur sayılır?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-38

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalıdır?

A)

Arka bagajda

B)

Torpido gözünde

C)

Arka camın önünde

D)

Sürücünün hemen yanında


Soru-39

Grafikte kaza faktörleri ve bunların trafik kazalarındaki kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A)

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır

B)

Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

C)

Araç sayısı yolların gelişimine bağlı olarak artmaktadır

D)

Yolcu ve yük taşımasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.


Soru-40

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A)

Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri

B)

Araçların yerlerini değiştirmeleri

C)

Yolu trafiğe açmaları

D)

İlk yardım önlemlerini almaları


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?

A)

Fazla yolcu taşımak

B)

Aşırı yük yüklemek

C)

Karşı şeride tecavüz etmek

D)

Hızının gerektitdiği şeritten gitmek


Soru-42

Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

A)

Taşıma sınırı altında yük taşımak

B)

Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek

C)

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek

D)

Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek


Soru-43

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hareket sayılır?

A)

Yanlız 4

B)

1 ve 7

C)

1, 3, 6

D)

2, 6 ve 7


Soru-44

Aşağıdakilerden hangisi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A)

Hız sınırının aşılmaması

B)

Yayalara su sıçratılması

C)

Diğer sürücülerin korkutulması

D)

Seyir halinde cep telefonu ile konuşulması


Soru-45

- İlk yardım çantası

- Reflektör

- Yangın söndürme cihazı

Bu teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Otobüs

B)

Kamyon

C)

Otomobil

D)

Lastik tekerlekli traktör


Soru-46

Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir. Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A)

Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.

B)

Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler

C)

Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

D)

Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmalıdır


Soru-47

Hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A)

Gerekli tedbirleri almadan araç çekme

B)

Araçlara taşıma sınırı üstünde yük alma

C)

Girişi olmayan yol işareti olan yola girme

D)

Trafiğe uygun olmayan araçlarla çıkma


Soru-48

Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?

A)

Yayalara su sıçratmak

B)

Sigara izmaritlerini yola dökmek

C)

Keyfi olarak seyir emniyetini ihlal etmek

D)

Kırmızı ışıkta geçmek


Soru-49

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A)

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak

B)

Düşük hızla seyretmek, gereksiz fren yapmak

C)

İlk yardımla ilgili önlem almamak

D)

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak


Soru-50

Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içinde ki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir. Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğunu

B)

Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlerinin sayısının yetersiz olduğunu

C)

Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu

D)

Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu


Soru-51

Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A)

Yayada

B)

Yolcuda 

C)

Sürücüde

D)

Yolda


Soru-52

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?

A)

Trafik görevlisi

B)

Maliye görevlisi

C)

Fahri trafik müfettişi

D)

Sigorta memuru


Soru-53

Taşıt giremez işareti bulunan kara yoluna girme, trafik kazalarında ……… sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Ceza puanı

B)

Asli kusur

C)

Kaza mahalli

D)

Muhafaza altında


Soru-54

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur?

A)

Tarlada çift süren traktörün arızalanması

B)

Demir yolu geçitlerinin kontrollü olması

C)

LPG’li araçların kapalı park alanlarına  park etmesi

D)

Araçların trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde park edilmesi


Soru-55

Motosiklet ve motorlu bisiklet yolcuları hangisini kullanmak zorundadır?

A)

Koruma eldiveni

B)

Koruma gözlüğü

C)

Koruma başlığı

D)

Koruma kemeri


Soru-56

Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurulmak zorundadır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-57

Aşağıdakilerden hangisinde İlk yardım çantası bulundurmak zorunlu değildir?

A)

Otobüs – Çekici

B)

Minibüs – Kamyonet 

C)

Otomobil – Taksi otomobil 

D)

Motosiklet – Motorlu bisiklet 


Soru-58

Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama, trafik kazalarında ……… sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Tali kusur

B)

Asli kusur

C)

Yol kusuru

D)

Kusur paylaşımı


Soru-59

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır?

A)

Aşırı hız yapılması

B)

Trafiğin yoğun olması

C)

Öndeki aracın geçilmesi

D)

Öndeki aracın yavaşlaması


Soru-60

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi nedir?

A)

Öndeki aracın durması

B)

Öndeki aracın yavaşlaması

C)

Görüş mesafesinin kötü olması

D)

Takip mesafesi kurallarına uyulmaması


Soru-61

 I- Alkol veya madde bağımlılığı

     II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

     III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı 

     Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-62

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutarak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A)

Açılabilir tavan

B)

Emniyet kemeri

C)

Panoramik cam

D)

Hidrolik direksiyon


Soru-63

Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa,

Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa, 

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakiler­den hangisi yapılmalıdır? 

A)

Mola verilmeli 

B)

Yola devam edilmeli 

C)

Gözler ovuşturulmalı 

D)

Baş dik tutmaya çalışılmalı


Soru-64

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? 

A)

Hırçın

B)

Öfkeli

C)

Stresli

D)

Saygılı


Soru-65

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur? 

A)

Sürüş yeteneğinin artması

B)

Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması 

C)

Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması 

D)

Kaza yapma riskinin azalması sürüş yeteneğinin artması 


Soru-66

I-   Motosikletinde aşınmış lastik kullanması

II-  Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması

III-  Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

A)

Yanlız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-67

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A)

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak

B)

Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak

C)

Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek

D)

Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak


Soru-68

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A)

Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B)

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

C)

İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

D)

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak


Soru-69
 
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
 
A)
Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B)
Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C)

Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.

D)

Hız arttıkça takip mesafesi azalır.


Soru-70
 
Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
   
A)

Adli Tıp

B)

Kazazede

C)

Trafik psikolojisi

D)

İlk yardımcı


Soru-71
 
Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
 
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
  
A)
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
B)
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
C)
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
D)

Elde cep telefonu ile konuşulması


Soru-72
 
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
  
A)
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B)
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C)

Sürücülerin dikkatinin artırılması

D)

Kazaların önlenmesi


Soru-73
 
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
    
A)
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
B)

Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek

C)

Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek

D)

Olay yerinden uzaklaşmak


Soru-74
 
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
  
A)

Başkalarının hakkını istismar etmemek

B)

Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak

C)

Kızgın biçimde kornaya basmak

D)

Kendi kendine kurallar koymak


Soru-75
 
I-  Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III-Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
 
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
    
A)

I ve II

B)

I ve III

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-76
 
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
    
A)

Hız limitlerini aşmak

B)

Alkollü araç kullanmak

C)

Trafik levhalarını önemsemek

D)

Yorgun ve dalgın olmak


Soru-77
 
Koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
 
 
I-    Motosiklet yolcuları
II-   Motosiklet sürücüleri
III-  Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
  
A)

I ve II

B)

III ve IV

C)

I, II ve III

D)

I, II, III ve IV


Soru-78
 
I-   Reflektör
II-  İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
 
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
   
A)

I ve II

B)

I ve III

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-79
 
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
   
A)

Bisiklet

B)

Motosiklet

C)

Lastik tekerlekli Traktör

D)

Tehlikeli madde taşıyan araç


Soru-80

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflmış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A)

Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa

B)

Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa

C)

Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse

D)

Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa


Soru-81

I.   Traktörler
II.   Otomobiller
III.  Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

A)

I ve II

B)

II ve III

C)

II ve IV

D)

III ve IV


Soru-82
 
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
   
A)

Hızı viraja girmeden önce artırmak 

B)

Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak 

C)

Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak 

D)
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek

Soru-83

I.   Arkadan çarpma

II.  Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A)

I ve II 

B)

I ve III 

C)

II ve III 

D)
I, II ve III