Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Karayollarınının Kullanılması-IISoru-1

Arızalı araçların karayolunda çekilmesi sırasında bağlantı gereci olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)

Dayanıklı plâstik çubuk

B)

Çelik çubuk veya zincir

C)

Kendir veya kenevirden yapılmış halat

D)

Naylon halat


Soru-2

Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır? 

A)

Araç geçmede uyarı amaçlı

B)

Kara yollarını kullananları uyarma amaçlı

C)

Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun düzenini bozacak şekilde

D)

Yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede.


Soru-3

Araçları arızalanan sürücüler, tehlikeye yol açmamak için aşağıdakilerden hangisi yapmalıdırlar?

A)

Aracın etrafına taş dizmek

B)

Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemek

C)

Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmak

D)

Eski lastik yakarak diğer sürücüleri uyarmak


Soru-4

Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A)

2

B)

3

C)

4

D)

5


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisine duraklama yasak değildir ?

A)

Yaya ve okul geçitlerinde 

B)

Yaya ve okul geçitlerinde 

C)

Dönemeçlerde

D)

Banketlerde


Soru-6

Aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü, motoru çalıştırmadan önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Dönüş lâmbalarını yakarak işaret vermelidir

B)

Çıkacağı taşıt yolunun genişliğine bakmalıdır

C)

Aracın etrafını kontrol etmelidir

D)

Park görevlisinin talimatını beklemelidir


Soru-7

Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen ve şehirler arası yük taşımasında kullanılan ticar araçlarda, aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulundurulmalıdır?

A)

Klima

B)

Takograf cihazı 

C)

Otomatik kapı     

D)

Hava yastığı


Soru-8

Aksine bir işaret yoksa, otoyollarda otomobil için azami hız saatte kaç km dir?

A)

100

B)

110

C)

120

D)

130


Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?

A)

Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek

B)

Trafik görevlisinin dur işaretine uymak

C)

Kırmızı ışıkta beklemek

D)

Yolcu indirmek ve bindirmek


Soru-10

Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak önlemlerden değildir?

A)

Uygun yerin seçilmesi

B)

Yolda en az yer işgal edilmesi

C)

Boş olan şeritten yararlanılması

D)

Varsa banketten yararlanılması


Soru-11

Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yerleri dışındaki köprülere kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?

A)

100

B)

150

C)

175

D)

200


Soru-12

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan fark­lı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? 

A)

DUR lambası ve sis ışıkları 

B)

Park lambası ve yangın söndürücü 

C)

Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası 

D)

Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası


Soru-13

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işareti­nin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A)

Hızını artırarak uzaklaşmalıdır

B)

Dikkatli ve yavaş geçmelidir

C)

Okul taşıtını geçmemelidir

D)

Diğer sürücüleri uyarmalıdır


Soru-14

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan araçların ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir? 

A)

50

B)

100

C)

125

D)

150


Soru-15

Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A)

İlk geçiş hakkını yayalara vermeleri

B)

Aracın hızını azaltmaları

C)

Yayaları ikaz ederek geçmeleri

D)

Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları


Soru-16

Araç kornasının gündüzleri hangi durumda kullanılması zorunludur?

A)

Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede

B)

İlerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken

C)

Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada

D)

Bisiklet yolundaki bisikletlinin taşıt yoluna çıkmasını önlemede


Soru-17

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağı­daki kurallardan hangisine uymak zorunda­dırlar? 

A)

Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye 

B)

Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye 

C)

Kapıların kapatmadan hareket etmeye

D)

Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye


Soru-18

Aşağıdakilerden hangisine park edilmesi yasak değildir ?

A)

Dönemeçlerde 

B)

Geçiş yolları üzerinde 

C)

Duraklamanın yasak olduğu yerlerde

D)

Eğimli yol kesimlerinde 


Soru-19

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek

B)

Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

C)

Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek

D)

Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektir­mek


Soru-20

Gündüz çekilen ve çeken araç  arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

A)

Beyaz bayrak

B)

Sarı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında sarı bez

C)

Kırmızı yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında kırmızı bez

D)

Yeşil yansıtıcı ve 20X20 cm ebadında yeşil bez


Soru-21

Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işareti­nin yanması neyi bildirir? 

A)

Taşıtın geri manevra yaptığını 

B)

Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu 

C)

Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini

D)

Taşıtın beklemekte olduğunu


Soru-22

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A)

Park etmek

B)

Yük boşaltmak için beklemek

C)

Yolcu indirmek için beklemek

D)

Yetkililerin dur işareti ile durmak


Soru-23

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A)

100

B)

110

C)

120

D)

130


Soru-24

Gündüzleri çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez  veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

A)

1

B)

1,5

C)

2

D)

2,5


Soru-25

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulan araçların, tehlikeye yol açmaması için yapılması gereken işlemlerdendir?

A)

Vitesin boşa alınması

B)

Araçta gözcü bulundurulması

C)

Aracın kapılarının açık tutulması

D)

Aracın ön ve arkasına birer yansıtıcı konması


Soru-26

Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 24 saat içinde toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-27

Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?

A)

90

B)

100

C)

110

D)

120


Soru-28

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Yüklerin bağlanması

B)

Kasanın kapaklarının kapatıl­ması

C)

Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

D)

Yolcuların kasa içinde  bir yere oturtulması


Soru-29

Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)

Çeken araca gündüz beyaz bez asılmalı

B)

Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konmalı

C)

İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı

D)

Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece yansıtıcı konulmalı


Soru-30

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığI yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A)

5,5

B)

4,5

C)

3,5

D)

2,5


Soru-31

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A)

Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

B)

Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye 

C)

Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D)

Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması


Soru-32

Aracın durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılmasına ne denir?

A)

Terminal

B)

Pak etme

C)

Garaj

D)

Durak


Soru-33

Araçların durma veya duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

A)

Park yeri

B)

Kavşak

C)

Durak

D)

Sığınma cebi


Soru-34

Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A)

Aracın yanında gözcü bulundurulması

B)

Acil uyarı ışıklarının yakılması

C)

Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi

D)

Motoru durdurup el freninin çekilmesi


Soru-35

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkların kullanılması zorunludur?

A)

Park ışıklarının

B)

Sis ışıklarının

C)

Uzağı gösteren ışıkların

D)

Yakını gösteren ışıkların


Soru-36

Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

A)

6

B)

7

C)

8

D)

9


Soru-37

Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek veya eşya yüklemek ve boşaltmak amacı ile kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A)

Park etme

B)

Durma

C)

Duraklama

D)

Bekleme


Soru-38

Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar verilmiştir.

Araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içersinde; devamlı 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A)

Yanlız I

B)

I-II

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-39

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

A)

5

B)

10

C)

20

D)

30


Soru-40

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobilin azami hız saatte kaç kilometredir?

A)

90

B)

100

C)

110

D)

130


Soru-41

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A)

60

B)

70

C)

80

D)

90


Soru-42

Aşağıdakilerden hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-43

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

A)

20

B)

25

C)

35

D)

45


Soru-44

Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

I  – Aracının yük ve teknik özelliğine

I I– Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III– Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-45

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yerleri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-46

Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A)

Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması 

B)

Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması

C)

Her iki aracın yüklü olması 

D)

Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması


Soru-47

Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

A)

Duraklama

B)

Park etme

C)

Bekleme

D)

Durma


Soru-48

Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemler­den hangisinin alınması gerekir? 

A)

Aracın ön ve arkasına beyaz taş di­zilmelidir

B)

Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konul­malıdır. 

C)

Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. 

D)

Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke gibi malzemeler konulmalıdır.


Soru-49

Şekilde park etmiş aracın hangi tarafına duraklama yapılamaz?

A)

Önüne

B)

Arkasına

C)

Yol taraftaki yanına

D)

Her iki yöne 50 metre mesafede


Soru-50

Gündüzleri görüşü azaltan sisli havalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A)

Yakını gösteren ışıkların yapılması

B)

Uzağı gösteren ışıkların yakılması 

C)

Acil uyarı ışıklarının yakılması 

D)

Araç içi ışıkların yakılması


Soru-51

Yaya ve okul geçitlerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?

A)

Duraklamak

B)

Durmak

C)

Şerit değiştirmek           

D)

Park etmek


Soru-52

Kontrollü demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A)

İnmiş bariyer varsa geçide girmeli 

B)

Yol açıksa hızla geçerek uzaklaşmalı 

C)

Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli

D)

Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli 


Soru-53

Yerleşim birimleri dışında kalan kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A)

Sis ışıklarının 

B)

Acil uyarı ışıklarının 

C)

Uzağı gösteren ışıkların 

D)

Yakını gösteren ışıkların


Soru-54

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A)

5

B)

10

C)

15

D)

20


Soru-55

Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)

Çeken araca gündüz beyaz bez asılmalı

B)

Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konmalı

C)

İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı

D)

Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece yansıtıcı konulmalı


Soru-56

Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, geceleyin hangi ışıkların kullanılması zorunludur?

A)

Acil uyarı ışıklarının

B)

Park ışıklarının 

C)

Uzağı gösteren ışıkların 

D)

Yakını gösteren ışıkların


Soru-57

Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna  park edilebilir?

A)

Yaya yolu genişse

B)

Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse

C)

Trafik işaretleri ile belirlenmişse

D)

Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa


Soru-58

Kamyon, kamyonet ve römorklar da, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdaki­lerden hangisi zorunlu değildir? 

A)

Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yük­seklikte olması 

B)

Kasa üzerinin kapalı olması 

C)

Elle tutulacak korkuluğun bulunması 

D)

Kasa kapaklarının kapalı tutulması


Soru-59

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A)

15

B)

20

C)

25

D)

30


Soru-60

Yerleşim yerlerinde, kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?

A)

20

B)

15

C)

10

D)

5


Soru-61

Takograf cihazının kullanılmasının başlıca amacı nedir?

A)

Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek

B)

Sürücünün dinlenme ve çalışma süreleri ile yaptığı hızı tespit etmek

C)

Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek

D)

Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek.


Soru-62

Aşağıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolunda olması halinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

I  - Beyaz baston taşıyan

II - Kollarında 3 yuvarlak sarı bant bulunan

III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-63

Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?

A)

10

B)

15

C)

20

D)

25


Soru-64

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması yanlıştır?

A)

Yaya geçinceye kadar durması

B)

Yaya geçidinde uygun mesadede durması

C)

Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

D)

Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması


Soru-65

Aşağıdakilerden hangisi okul veya yaya geçitlerine yaklaşırken sürücünün uyacağı kurallardan değildir?

A)

İlk geçiş hakkını yayalara vermek

B)

Aracın hızını azaltmak

C)

Söz konusu geçitlerde durmak

D)

Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak


Soru-66

Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)

Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek 

B)

Park ve sis ışıkları ile seyretmek 

C)

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 

D)

Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak


Soru-67

Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Uygun hızla seyretmek

B)

Vites küçültmek

C)

Yavaşlamak

D)

Yolcu indirmek, bindirmek


Soru-68

Zorunlu haller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı kaç kilometredir?

A)

5

B)

10

C)

15

D)

20


Soru-69

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığın araç sürücüleri, 24 saatlik bir sürede toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A)

9

B)

8

C)

7

D)

6


Soru-70

Aşağıdakilerden hangisi durma değildir?

A)

Yolcu indirip bindirmek  

B)

Öndeki araçların durması sonucu beklemek  

C)

Trafik görevlisinin işareti ile durmak

D)

Kırmızı ışık kuralına uymak


Soru-71

Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

 I - Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II - Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları 

A)

I-II

B)

I-III

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-72
 
-Kırmızı ışık yanması
-Yolun trafiğe kapanması
-Yetkililerin dur işareti vermesi
 
Seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
     
A)

Durma

B)

Park etme

C)

Duraklama

D)

Trafikte men


Soru-73

Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı kaç kilometredir?

A)

15

B)

35

C)

40

D)

50


Soru-74

Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?

A)

Gidiş yönüne göre sol bankette

B)

Gidiş yönüne göre sağ bankette

C)

Trafiğin yoğun olmadığı şeritte

D)

Taşıt yolunun en sağındaki şeritte


Soru-75

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A)

Motorun durdurulmasına

B)

El freninin çekilmesine

C)

Park lâmbasının yakılmasına

D)

Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına


Soru-76

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 

A)

Trafik görevlisine haber vermesi 

B)

Zarar verdiği aracın sahibini bulması 

C)

Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaş­ması 

D)

Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması


Soru-77

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1.Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

2.Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.

A)

Her ikisi de doğrudur

B)

Her ikisi de yanlıştır

C)

1.doğru, 2.yanlıştır

D)

1.yanlış,2.doğrudur


Soru-78

Arızalı araçlar aşağıdakilerden hangisi ile çekilir?

A)

İtfaiye

B)

İş makinesi

C)

Kurtarıcı

D)

Arazi taşıtı


Soru-79

Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması zorunludur? 

A)

Otobüs

B)

Minibüs

C)

Taksi

D)

Tramvay


Soru-80

Işık donanımı arızalı olan aracın gece, şekildeki gibi çekilmesi sırasında hangileri uygulanır?

I-  Çelik çubuk, çelik halat veya zincir

II- Kırmızı ışık veya yansıtıcı

III-Branda bezi

A)

I

B)

I-II

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-81

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Korkutmadan uyarması

B)

Ses tonunun sabit olması

C)

Uyarı amacı dışında kullanılması

D)

Rahatsız etmeyecek şekilde uyarı amacıyla kullanılması


Soru-82

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç km dir?

A)

30

B)

50

C)

70

D)

80


Soru-83

Yerleşim yerleri içinde, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A)

20

B)

30

C)

40

D)

50


Soru-84

Aşağıdakilerden hangisi duraklanan yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A)

Aracın etrafını kontrol etmesi 

B)

Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi 

C)

Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması

D)

Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması


Soru-85

Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

         Yerleşim yerleri içinde            Yerleşim yerleri dışında

A)

              15                                          100

B)

              20                                          120

C)

              30                                          150

D)

              50                                          200


Soru-86

Aşağıdakilerden hangisi park etme kuralıdır?

A)

Araçta bir gözcü bulundurmak 

B)

Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek

C)

5 dakikayı geçmeyecek şekilde bekle

D)

Park yerindeki araçların çıkışlarını engellememek


Soru-87

Kara yollarında karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmaması için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A)

Park ışıklarının

B)

Sis ışıklarının

C)

Uzağı gösteren ışıkların

D)

Yakını gösteren ışıkların


Soru-88

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A)

Park etmek

B)

Kırmızı ışıkta beklemek

C)

Yük boşaltmak

D)

Yolcu indirmek ve bindirmek


Soru-89

Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan araca ne ad verilir?

A)

Personel aracı     

B)

Eğitim aracı

C)

Okul taşıtı

D)

Özel taşıt


Soru-90

Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden  hangisi park etmeye örnektir?

A)

5 dakikadan fazla beklemek

B)

5 dakikadan az beklemek

C)

Yük yüklemek ve boşaltmak

D)

Yolun kapalı durması halinde beklemek


Soru-91

Yerleşim yerleri dışında, aksine bir şaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saattekaç kilometredir?

A)

70

B)

80

C)

90

D)

100


Soru-92

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A)

Demir yolu tek hatlı ise hızlıca geçmelidir

B)

Uygun mesafede mutlaka durmalıdır

C)

Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmelidir

D)

Hızlarını artırarak geçmelidir


Soru-93

Karşı tarafına geçecek yaya­lar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmeli­dirler? 

A)

Banketler

B)

Yaya geçitlerini 

C)

Geçiş yollarını          

D)

Yaya yollarını


Soru-94

Şekildeki kara yolunda, sürücüsü içinde bulunan araç zorunlu hal dışında 10 dakikadan fazla beklerse hangisini yapmış olur?

A)

Duraklama

B)

Durma

C)

Park etme

D)

Yolcu indirme bindirme


Soru-95

Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 m mesafede sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A)

Taşıt yolu üzerinde duraklaması 

B)

Öndeki aracın geçilmesi

C)

Hızını artırması

D)

Hızını azaltması


Soru-96

Kollarında üç yuvarlak sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı yaya yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A)

Etkili şekilde korna çalmalıdır

B)

Selektör yapıp, dikkatini çekmelidir

C)

Durup, gerekirse yardımcı olmalıdır

D)

Yayayı korkutmadan hızla geçmelidir


Soru-97

Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?

A)

Park edildiğinde

B)

Duraklama yapıldığında

C)

Taşıt yolunda arızalandığında

D)

Yolcu akmak için durulduğunda


Soru-98

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Sağa sinyal vermesi

B)

Yayaların geçişini beklemesi

C)

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D)

Yayaları ikaz ederek durdurup, yola devam etmesi


Soru-99
 
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
  
A)

Kamyon

B)

Otobüs

C)

Otomobil

D)

Motosiklet


Soru-100
 
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
  
A)

Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi

B)
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C)
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D)
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması

Soru-101
 
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
  
A)

100

B)

120

C)

150

D)

200


Soru-102
 
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
  
A)

Aynı

B)

Yarısı kadar

C)

10 km/saat daha az

D)

10 km/saat daha fazla


Soru-103
 
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
  
A)

5

B)

20

C)

30

D)

50


Soru-104
 
I  - Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II - Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
 
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
   
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II, III ve IV

D)

I, II, III ve IV


Soru-105
 
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
  
A)

5

B)

10

C)

15

D)

20


Soru-106

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yerleri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

A)

A

B)

B

C)

C

D)

D


Soru-107
 
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
 
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
 
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
   
A)

I. doğru II. yanlıştır.

B)

Her ikisi de yanlıştır.

C)

I. yanlış II. doğrudur.

D)

Her ikisi de doğrudur.


Soru-108
 
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
    
A)

Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları

B)

Görüş, yol, hava ve trafik durumu

C)

Aracın yük ve teknik özelliği

D)

Aracın muayene tarihi


Soru-109
 
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
  
A)

Yangın tüpü

B)

Üçgen reflektör

C)

Beyaz renkte taş

D)

Teneke veya bidon gibi malzemeler


Soru-110
 
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  
A)

70

B)

80

C)

90

D)

100


Soru-111
 
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
 
A)

1 Eylül - 1 Ocak 

B)

1 Ekim - 1 Şubat 

C)

1 Kasım - 1 Mart 

D)
1 Aralık - 1 Nisan

Soru-112
 
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
  
A)

10

B)

20

C)

30

D)

40


Soru-113
 
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
  
A)

5

B)

10

C)

15

D)

20


Soru-114
 
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
    
A)

20

B)

30

C)

40

D)

45


Soru-115
 
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
 
  
A)

50

B)

70

C)

90

D)

110


Soru-116

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A)

Yanlız 3

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 3


Soru-117

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar doğru park etmiştir?

A)

Yanlız 3

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 3