Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Çevre ve Harita BilgisiSoru-1

Kişilerin huzur, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A)

Sesli ilan               

B)

Gürültü

C)

Duyuru       

D)

Konuşma


Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A)

Araca aşırı yük ve yolcu alınması

B)

Uygun vitesle seyredilmesi

C)

Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması

D)

Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir?

A)

Aşırı yağışlar

B)

Buzulların erimesi

C)

Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler

D)

Gürültü kirliliği


Soru-4

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? 

A)

Harita ve kroki         

B)

Yolcu ve yük 

C)

Reflektör

D)

Yangın tüpü


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

A)

Özel araç kullanımının teşvik edilmesi.

B)

Araçlarda kurşunsuz benzin kullanılması

C)

Yürüyerek gidilebilecek yere motorla gidilmesi

D)

Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalıştırılması


Soru-6

Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)

Gürültü kirliliğine

B)

Orman yangınına

C)

Toprak erozyonuna

D)

Hava kirliliğine


Soru-7

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

A)

Yanıcı madde         

B)

Yakıcı madde

C)

Atık   

D)

Kireç


Soru-8

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

A)

Gürültü kirliliği oluşturmamak

B)

Yakıt tasarrufu sağlamak

C)

Motor gücünü artırmak

D)

Kazalara karşı güvenliği artırmak


Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?

A)

Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi 

B)

İniş eğimli yolda motorun durdurulması

C)

Mümkün olduğunca toplu  taşım araçlarının kullanılması

D)

Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçil­mesi


Soru-10

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?

A)

Şehirdeki yolları ve önemli yerleri

B)

Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini

C)

Araç modellerini ve fiyatlarını

D)

Trafik suçuna verilen para cezalarını


Soru-11

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

A)

Uşak

B)

Konya

C)

Urfa

D)

Trabzon


Soru-12

Hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A)

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

B)

Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

C)

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

D)

Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması


Soru-13

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A)

Çevre hakkı

B)

Çevre koruma

C)

Çevre düzeni

D)

Çevre sorunu


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?

A)

Ruh sağlığının bozulması

B)

Beden sağlığının bozulması 

C)

Dikkatin dağılması 

D)

İş veriminin artması


Soru-15

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

A)

Aracın merkeze girmesi yasaklanır.

B)

Araç sahibi para cezası alır.

C)

Sürücüsüne hapis cezası verilir.

D)

Sürücü trafikten ömür boyu men edilir.


Soru-16

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A)

Batı

B)

Doğu

C)

Kuzey

D)

Güney


Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

A)

Yakıt tüketiminin azalması

B)

Trafik yoğunluğunun artması

C)

Trafik yoğunluğunun azalması

D)

Yürüme alışkanlığı oluşturması


Soru-18

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler? 

A)

Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları 

B)

Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları 

C)

Araç bakımlarını zamanında yaptırmaları

D)

Hızlarına uygun viteste seyretmeleri


Soru-19

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

A)

İklim     

B)

Erozyon

C)

Atmosfer

D)

Çevre


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem ve­ren sürücünün davranışlarından değildir

A)

Ani kalkış ve duruştan kaçınmak 

B)

Araç bakımını düzenli olarak yaptırmak 

C)

Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak 

D)

Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak


Soru-21

Sürücüler şehirlerarası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalı­dırlar?

A)

Şehir haritası                 

B)

Şehir plânı

C)

Karayolları haritası        

D)

Şehir krokisi


Soru-22

Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A)

Batı-Doğu

B)

Kuzuy-Güney

C)

Kuzeydoğu-Kuzeybatı

D)

Kuzeybatı-Güneydoğu


Soru-23

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin önlenmesinde olumlu katkı sağlar?

A)

Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

B)

Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

C)

Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

D)

Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının  çok yavaş olması


Soru-24

Katalitik konvektörün görevi nedir?

A)

Yakıtı süzmek

B)

Fren sistemini güçlendirmek

C)

Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak.

D)

Yakıt tüketimini azaltmak.


Soru-25

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A)

Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren,metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

B)

Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması

C)

Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması

D)

Araç bakımlarının sürelerinde yapılması


Soru-26
 
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
   
A)

Batı

B)

Doğu

C)

Kuzey

D)

Güney


Soru-27
 
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
  
A)

Batı

B)

Doğu

C)

Kuzey

D)

Güney


Soru-28

Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradanda Uşak'a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A)

Batı-Doğu

B)

Kuzey-Güney

C)

Güneybatı-Kuzeybatı

D)

Kuzeybatı-Güneydoğu


Soru-29
 
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
    
A)

Otoyol

B)

Demir yolu

C)

Devlet yolu

D)

Uluslararası yol


Soru-30
 
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
     
A)
Otoyol
B)

Demir yolu 

C)

Devlet yolu 

D)

Uluslararası yol 


Soru-31
 
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
    
A)

Ses

B)

Duyuru

C)

Konuşma

D)

Gürültü