Sınavlar ->Trafik Adabı ->Trafik Adabı SorularıSoru-1

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? 

A)

Aşırı tepki gösterilmesi 

B)

Birdenbire sinirlenilmesi 

C)

Bencillikten uzak durulması 

D)

Kaba ve saldırgan davranılması


Soru-2

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bu­lunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir? 

A)

Saygı  

B)

Uyum  

C)

Bencillik

D)

Hoşgörü


Soru-3

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A)

Asabi 

B)

Saygılı

C)

Hoş görülü

D)

Bencil olmayan


Soru-4
 
  I. Hoşgörülü olunması
 II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
 
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
   
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-5
 
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
 
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
    
A)

Mizaç

B)

Beden dili

C)

Trafik adabı

D)

Konuşma üslubu


Soru-6
 
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
   
A)
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B)

Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması

C)
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D)
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

Soru-7
 
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
  
A)

Öfke

B)

Sabır

C)

İnatlaşma

D)

Aşırı tepki


Soru-8
 
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
   
A)

Korkutmak veya şaşırtmak

B)

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C)
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D)

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek


Soru-9
 
  I. Dikkatin dağılması
 II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
 
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
  
A)

Yalnız I

B)

 I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-10
 
• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
 
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
  
A)

Ülke ekonomisini

B)

Kasko sigortasının önemini

C)

Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D)

Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini


Soru-11
 
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
   
A)

Sabır

B)

Öfke

C)

İnatlaşma

D)
Aşırı tepki

Soru-12

Trafikte hangi değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

A)

Bencil

B)

Sorumsuz

C)

Görgü seviyesi düşük 

D)
Empati düzeyi yüksek

Soru-13
 
Trafik kazası geçiren kişiler;
 
I.  Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
 
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
   
A)

I. doğru, II. yanlış 

B)

I. yanlış, II. doğru 

C)

Her ikisi de doğru 

D)
Her ikisi de yanlış

Soru-14
 
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.
 
Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
   
A)

Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması 

B)

Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi 

C)

Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi 

D)
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi

Soru-15
 
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
    
A)

İnatlaşmaya

B)

Yardımlaşmaya

C)

Nezaket ve saygıya 

D)
Konuşma üslubuna

Soru-16
 
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
   
A)

İletişim becerilerinin geliştirilmesi 

B)

Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması 

C)

Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması 

D)
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Soru-17
 
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
  
A)

Bencil 

B)

Sorumsuz

C)

Görgü seviyesi düşük 

D)
Empati düzeyi yüksek

Soru-18
 
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
  
A)

Öfkeli olmak 

B)

Sabırlı olmak 

C)

Başarılı iletişim kurmak 

D)
Bencillikten uzak durmak

Soru-19
 
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
  
A)

Öfke

B)

Bencillik 

C)

Diğergamlık

D)

Sabırsızlık


Soru-20
 
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
  
A)

Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi 

B)

Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi 

C)

Radyo veya müzik açması 

D)
Derin nefes alması

Soru-21
 
• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
 
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
  
A)

Mizacın

B)

Beden dilinin 

C)

Trafik adabının 

D)
Konuşma üslubunun

Soru-22
 
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
  
A)

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması 

B)

Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi 

C)

Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması 

D)
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması

Soru-23
 
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
   
A)

Kabalık

B)

Hırçınlık 

C)

Bencillik

D)
Sorumluluk

Soru-24
 
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
    
A)

Bencil 

B)

Hoşgörülü

C)

Aşırı tepki gösteren 

D)
Görgüsüzce davranan

Soru-25
 
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
    
A)

Trafik işaretlerinin hasar görmesi 

B)

Kara yollarının zamanından önce yıpranması 

C)

Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması 

D)
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması

Soru-26
 
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
  
A)

Bencillik

B)

İnatlaşmak 

C)

Diğergamlık 

D)

Sorumsuzluk


Soru-27
 
   I. Kural ihlallerine
  II. Tehlikeli davranışlara
 III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
 
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A)

I ve II 

B)

I ve III 

C)

II ve III 

D)
I, II ve III

Soru-28
 
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
   
A)

Hırçınlık 

B)

Sorumluluk

C)

Bencillik

D)
Hoşnutsuzluk

Soru-29

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur? 

A)

Hoşgörülü olması 

B)

Bencil davranması 

C)

Aşırı stres yapması 

D)
Sürekli kornaya basması

Soru-30
 
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? 
  
A)

İnatlaşmaya

B)

Aşırı tepki göstermeye 

C)

Kaba ve saldırgan davranmaya 

D)
Trafik kültüründe birbirini uyarmaya

Soru-31
 
Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
   
A)

Mizaç

B)

Beden dili 

C)

Trafik adabı 

D)
Konuşma üslubu

Soru-32
 
Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
   
A)

Karşısındaki kişiyi suçlaması 

B)

Empati kurmaktan kaçınması 

C)

 Karşısındaki kişiye saygı duyması 

D)
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması

Soru-33

Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır? 

A)

Empati düzeyi yüksek 

B)

Görgü seviyesi düşük 

C)

Sorumsuz 

D)

Bencil


Soru-34

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A)

I ve II.

B)

I ve III.

C)

II ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-35

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A)

Yardımlaşmaya

B)

Öfke duygusuna

C)

Bencil davranmaya

D)

Aşırı tepki göstermeye


Soru-36

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A)

Öfke

B)

İnatlaşma

C)

Sabır

D)

Aşırı tepki


Soru-37

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı / durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A)

Öfke

B)

Empati

C)

Bastırma

D)

Engellenme


Soru-38

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

A)

Kural ihlallerinin azalmasına

B)

Direksiyon hâkimiyetinin artmasına

C)

Kazaya karışma olasılığının azalmasına

D)

Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine


Soru-39

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A)

Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B)

Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C)

Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

D)

Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi