Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Ehliyet SınıflarıSoru-1

Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi alabilir?

A)

Tavuk karası (gece körlüğü) olanlara

B)

Gözlük veya lens kullananlara

C)

İleri derecede diyabet hastalığı olanlara

D)

Sara hastalığı olanlara


Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

A)

Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar

B)

Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.

C)

Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar

D)

Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.


Soru-3

Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir kişi sürücü belgesi alabilir?

A)

İleri derecede psikolojik rahatsızlığı olan

B)

Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan

C)

İki elinde de baş parmağı eksik olan

D)

Sara tedavisi devam eden


Soru-4

İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

A)

Sadece şehir içinde araba kullanmak için

B)

Araç kullanırken yanında birisini bulunmalıdır

C)

Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile

D)

İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa


Soru-5

Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A)

Sürülecek araç başkasına aitse

B)

Kasko sigortası yaptırılmamışsa

C)

Aracın bakım süresi geçmişse

D)

Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse


Soru-6

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

A)

Gece körlüğü

B)

Renk körlüğü

C)

İki gözü görmeyen

D)

Monoküler (tek gözü gören)


Soru-7

İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?

A)

C, D, E, G

B)

A1, A2, H

C)

B sınıfı bütün araçlar

D)

B sınıfı hususi araç, F sınıfı


Soru-8

Moleküler (tek gözü gören) kişiler aşağıda verilen sürücü belgelerinden hangisini almak için başvuru yapılabilir?

A)

B

B)

C

C)

D

D)

D1


Soru-9
 
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
    
A)

Bu kişiler ticari araç kullanabilir. 

B)

Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. 

C)

Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. 

D)
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

Soru-10

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F  ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A)

10

B)

15

C)

20

D)

25


Soru-11

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, C, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A)

2

B)

5

C)

7

D)

10